logo_ck met tekst.png

Vastenactie 2017

Vastenactie steunt kleinschalige projecten die vaak grote veranderingen teweeg brengen in de samenleving. Er wordt met de mensen in de ontwikkelingslanden samen gewerkt bij de uitvoering van de projecten. Dit jaar hebben de dekenaten Sittard-Geleen-Schinnen er voor gekozen een project te steunen in Zambia. Dit doel is door de Vastenactie goed gekeurd. Het betreft de aanleg van elektriciteit in de school voor Landbouw en Techniek in Mpongwe.
In het volgende parochieblad leest U hoe U Vastenactie kunt steunen.

Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst .
Klik hier voor meer informatie

AfdrukkenE-mail

Sint Joep

De hele maand maart is toegewijd aan de Heilige Jozef, doch zijn eigenlijke feestdag is de 19e. Echter, omdat de 19e dit jaar op de derde zondag van de veertigdaagse Vastentijd valt, verschuift zijn feest naar de dag erna 20 maart. In onze kerk staat het beeld van de heilige Jozef rechts voorin op het zijaltaar aan hem toegewijd, een ereplaats. Wie was die heilige Jozef en wat kunnen we met zijn verhaal?

Eigenlijk weten we heel weinig over Jozef. Hij komt maar op enkele plaatsen in het evangelie van Matteüs en Lucas voor. Uit die passages weten we dat hij de man van Moeder Maria was, de voedstervader van Jezus Christus. We vernemen er verder dat hij een afstammeling van David was, dat hij van beroep timmerman was en in Nazareth woonde. Het evangelie beschrijft hem als rechtvaardig of rechtschapen, als iemand die trouw was in zijn verplichtingen jegens God en de mensen.

Lees meer

AfdrukkenE-mail

Cultura Vita

Zondagmiddagconcerten in het Gruizenkerkje; entree bedraagt € 10,00 inclusief consumptie


12 maart Maasland Kozakkenkoor (in het Mariapark)
9 april Pim Trio
7 mei Tango Y Canciones
11 juni The New Orleans Jazzband
10 september José van Waveren
8 oktober Trio Vivente

AfdrukkenE-mail

Zonnebloem Ophoven – Leyenbroek

Activiteiten

Bezoek optochthal vrijdag 24 februari
Bezoek aan de optochthal met lezing en rondleiding.
Dit onder het genot van een kop koffie met nonnevot.
Vertrek: 13:30 uur
Kosten: € 5,00
Vervoer: € 2,00 aan uw chauffeur te betalen.
Opgave: gesloten

Lunch DaCapo donderdag 16 maart
Lunch bij het Dacapo college, Milaanstraat 125, Sittard
Wees er snel bij ivm beperkt aantal plaatsen.
Vertrek: 11.30 uur
Kosten: € 10,00
Vervoer: € 2,00 aan uw chauffeur te betalen.
Opgave tot 6 maart.

Lees meer

AfdrukkenE-mail

Gedoopt

18-2 2017 Ruth Nyembue Ngomba Vijverweg 1
18-2 2017 Ben Nyembue Nsenda Vijverweg 1

Proficiat! We wensen jullie veel geluk.

AfdrukkenE-mail

Overleden

Toos Vogels-Hoogmans Gulicksestraat 65 91 jaar
Nellie Ooms-Cobben Huize Kollenberg

82 jaar

Heer, neem onze dierbare overledene op in Uw Eeuwige Liefde

AfdrukkenE-mail

Foroxity

Speciaal voor de Senioren uit Sittard / Geleen e.o. wordt op iedere eerste vrijdag van de maand een mooie film vertoond in het FOROXITY THEATER te Sittard van 14.00 tot 16.00 uur voor € 10,00 per persoon. http://www.foroxity.nl

Aansluitend is er een kop koffie / thee en gebak!

coffee-icon   cup-of-tea-icon

Op 10 maart a.s. draait de film: Lion

AfdrukkenE-mail

Fanfare St. Jan Leyenbroek

Op zondag 19 maart organiseren de drie fanfares van Sittard, te weten St.Jan Leyenbroek, St.Barbara Sanderbout en St.Caecilia Broeksittard, een wandeltocht in en om Sittard. De jaarlijkse St.Joep Markt is dit jaar gepland op maandag 20 maart, dus de activiteiten vallen niet tegelijk.
De opbrengsten van deze wandeltocht komen ten goede aan het jubileumconcert dat Jeugfanfaar Zitterd geeft ter ere van haar 10-jarig bestaan. Jeugfanfaar Zitterd is het opleidingsorkest van de drie fanfares. Wandelaars kunnen 6, 8, 12 of 20 km lopen en starten in een van de drie repetitielokalen van de fanfares. De vertrektijden liggen tussen 11:00 uur en 15:00 uur, afhankelijk van de afstand. De eindtijd is voor alle wandelingen hetzelfde: om 17:00 uur sluiten de controleposten.
Deelname kost € 3,- per persoon. Meer informatie kunt u vinden op www.jeugfanfaar-zitterd.nl en/of www.facebook.com/SittardseFanfaremars.

AfdrukkenE-mail

‘Mijn kerk verbindt, mijn kerk in balans’

In de januari-uitgave van het bisdomblad “De Sleutel”doet onze bisschop een dringende oproep voor deelname aan de binnenkort weer van start gaande actie Kerkbalans, ook wel genoemd Gezinsbijdrage. Mgr. Wiertz zegt letterlijk : “Door mee te betalen aan de Actie Kerkbalans legt u gewicht in de schaal en houdt u uw parochie in balans”.

Ook onze parochie moet in balans worden gehouden teneinde haar bestaansrecht te kunnen volhouden ..... en dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig is het kerkgebouw in de loop der jaren goed onderhouden, maar toch gaat ieder jaar nog een behoorlijk aandeel van onze inkomsten naar deze onderhoudspost. We willen toch allemaal dat onze kerk er goed bij staat. De kerk hoort bij onze wijk, staat midden in onze gemeenschap. In vieringen of bij activiteiten worden mensen door de kerk bij elkaar gebracht. De kerk verbindt ons.

Lees meer

AfdrukkenE-mail

Zonnebloem Ophoven – Leyenbroek

Activiteiten

High Tea DaCapo woensdag 25 januari 2017
High Tea bij het DaCapo College, Milaanstraat 125, Sittard.
Kosten: € 10.-
Vervoer: € 2.- aan uw chauffeur te betalen.
Vertrek : 11.30 uur
Opgave : tot 15 januari.

Bezoek Hofleverancier Smeets loopcomfort maandag 30 januari 2017
Een kijkje achter de schermen bij hofleverancier Smeets loopcomfort, Lissabonlaan 10 Sittard. Hier worden orthopedische hulpmiddelen gemaakt .
Vertrek : 13.30 uur, om 14.00 uur ontvangst met koffie / thee en wat lekkers .
Daarna een korte presentatie en rondleiding in de werkplaatsen en ontwerpatelier.
Lift aanwezig. Afsluiting 16.00 uur.
Vervoer: €2.- aan uw chauffeur te betalen
Opgave: tot 20 januari.

Lees meer

AfdrukkenE-mail

Overleden

Mia Ruers-Schurgers Pres.Kennedysingel 24 93 jaar
Lie de Boer-Kusters Olympiastaete 1 84 jaar
Henny Ham-Pennings Leeuwerik 31 91 jaar

Heer, neem onze dierbare overledene op in Uw Eeuwige Liefde

AfdrukkenE-mail

logo_ck_small.png