Hoe gaat het met de financiën van onze parochie?

Onze parochie Christus Koning en H.Antonius van Padua heeft één kerk voor het houden van de erediensten, maar financieel voeren wij nog altijd twee afzonderlijke administraties.

 

De parochie H.Antonius van Padua heeft nog uitsluitend inkomen uit bijdragen Kerkbalans, uit huuropbrengsten en uit renteopbrengst van spaargeld.

Helaas lopen de jaarlijkse bijdragen voor Kerkbalans sterk terug; van € 7.000 in 2013 naar   € 5.400 in 2015.

Daarbij lopen de kosten, voornamelijk van verzekeringen, onderhoud en beperkte energie van de kerk ieder jaar op.

Het bisdom heeft recht op een deel van de inkomsten, het afgelopen jaar € 1.600.

Het is in 2015 gelukt een positief saldo van bijna € 3.000 over te houden.

Het zal duidelijk zijn, dat wij er alles aan doen de kerk te verkopen, zodat wij de jaarlijkse lasten van het gebouw in ieder geval niet hebben en openstaande vorderingen van o.a. het bisdom kunnen voldoen.

De parochie Christus Koning heeft, mede gezien het onderhoud van de priesters en de kerk en de verzorging van de erediensten een groter uitgaven- maar ook inkomstenpatroon.

Ook hier lopen de bijdragen Kerkbalans terug van in 2013 € 13.000 naar € 12.300 in 2015.

Collecten liepen met bijna 20% terug t.o.v. 2013 en de misintenties zijn in twee jaar tijd ongeveer gehalveerd.

Gelukkig zijn de energiekosten vanwege de minder strenge wintermaanden verleden jaar iets teruggelopen, maar de kosten van onderhoud gebouwen moeten wij in de toekomst goed blijven volgen. Zoals uiteraard ook de overige kosten.

De bijdragen aan het bisdom hebben in 2015 € 9.800 bedragen.

De spaargelden en beleggingen leverden ons bijna € 5.000 op. Hierbij tekenen wij aan, dat de beleggingen als reserve voor eventueel grote toekomstige uitgaven bestemd zijn. Wij moeten proberen deze niet hoeven aan te spreken voor de normale exploitatie.

De exploitatie over het afgelopen jaar laat zien, dat wij € 9.000 tekort zijn gekomen.

Dat is jammer genoeg de laatste jaren interen op het vermogen; de spaarrekening loopt daardoor duidelijk terug. Er wordt alles aan gedaan dit interen om te buigen.

 

Al met al is de financiële situatie van onze parochie niet rooskleurig.

 

Namens het kerkbestuur

de penningmeester

 

Afdrukken