logo_ck met tekst.png

Verkoop Kerk Ophoven

Zondag 23 november 2011 hebben wij voor het laatst de Eucharistie gevierd in de Antonius van Padua kerk in Ophoven. In een stampvolle kerk, herinneren wij ons. Daarna hebben wij in processie het beeld van de H.Antonius naar Leyenbroek gebracht waar het een mooie plaats heeft gekregen in de daarvoor ingerichte kapel achter in de kerk Christus Koning. De kerk van Ophoven was daarna aan de eredienst onttrokken en wachtte op een nieuwe toekomst.
Vanaf 2012 zijn wij ingesprek geweest met een makelaar om te trachten de kerk te verkopen en het gebouw een waardige nieuwe bestemming te geven. Het traject daartoe was ingezet, maar liep niet zo snel als gehoopt. Er was wel veel belangstelling, maar de ligging en de onderhoudstoestand was voor de geïnteresseerden reden toch maar van verdere onderhandelingen af te zien.
In die periode hebben we de kerk ontdaan van alle religieuse zaken en hebben wij bruikbare stukken overgebracht naar de parochies in Munstergeleen en Leyenbroek. Ook zijn attributen die we zelf niet konden gebruiken geschonken aan andere parochies en/of kloosters of zijn in ons archief opgeslagen.


Wij verheugen ons te kunnen mededelen, dat wij, met instemming van het Bisdom Roermond, er inmiddels in zijn geslaagd de kerk te verkopen aan een projectontwikkelaar. Er zijn door koper geen toezeggingen betreffende een toekomstige bestemming gedaan.
De parochie van Ophoven blijft via de parochie Christus Koning en H.Antonius van Padua uiteraard bestaan en houdt haar diensten in de kerk van Leyenbroek. Financieel blijft de parochie Ophoven vooralsnog zelfstandig.
Het Kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png