logo_ck met tekst.png

Allerheiligen allerzielen 2016

We gedenken onze overledenen, we noemen de namen van diegenen die gestorven zijn sinds Allerheiligen 2015. We branden voor ieder een kaars in de Eucharistieviering op dinsdag 1 november om 19.00 uur in de kerk en op woensdag 2 november om 19.00 uur in de Andreaskapel.

Familie en kennissen van de overledenen nodigen we van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en hun geliefden te herdenken.

Lei Cremers 82 jaar
Maria Oberndorff 80 jaar
Math Frenke 87 jaar
Hella Frenken-Wetzels 84 jaar
Pierre Rutten 71 jaar
Jo Penners
83 jaar
Frans Brinkman 92 jaar
Wies Huiveneers-Haarden 83 jaar
Annie Dols 84 jaar
Wil Frantzen
84 jaar
Joke van der Reep-Vermeulen 93 jaar
Tiny Willems-Erkens
88 jaar

Afdrukken E-mail

Koster wisseling

Zij was voor ons allen zo’n vertrouwd beeld geworden in onze parochiekerk…, gedurende de 22 jaar dat Mevr. Rosie Penners-Maas het kosterswerk verzorgde. Omwille van haar niet-aflatende en vooral ook onbaatzuchtige inzet mocht zij dan ook in juni 2014 de mooie Kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen. Een onderscheiding die geheel terecht en op haar plaats was! Echter, een jaar later werd haar echtgenoot dermate ziek en zorgbehoevend dat zij haar aandacht ten volle aan hem moest schenken. Op de achtergrond bleef zij meeleven en voor velen toch nog een aanspreekpunt. Nu haar man is overleden kwam het moment voor haarzelf om e.e.a. opnieuw te structureren. Gezien haar gevorderde leeftijd heeft zij in goed overleg met Pastoor en Kerkbestuur te kennen gegeven haar functie te willen overdragen. Wij begrijpen en respecteren haar besluit, in dankbaarheid voor al haar goede zorgen in die lange jaren. Haar taken werden al waargenomen tijdens afwezigheid en het Kerkbestuur heeft nu per 19 oktober de vervanger, Dhr. Henk Brinkman officieel kunnen aanstellen als koster voor onze parochie. In dankbaarheid naar Mevr. Penners verwelkomen wij Dhr. Brinkman en wensen dat hij eveneens vele jaren met voldoening zich van deze mooie taak kan kwijten.

Koster: Dhr. H. Brinkman, Heerlenerweg 19, 046. 45.190.01 - 06. 537.46.542

 

Afdrukken E-mail

Huwelijk

Op 7 oktober 2016 is het kerkelijk huwelijk gesloten van Ramon Houben en Saskia Peters, woonachtig in Leyenbroek, in de parochiekerk van HH.Petrus en Michael te Sittard.

 

Afdrukken E-mail

Wereldmissiemaand

Missio steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten.

Dit jaar besteedt Missio Nederland speciaal aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen. Steeds opnieuw woren de Filippijnen getroffen door zware tropische stormen. Vaak leidt dat tot overstromingen en aardverschuivingen. In 2013 raasde de supertyfoon Haiyan over de Filippijnen en liet er een spoor van vernielingen achter. Duizenden mensen vonden de dood. Degenen die het overleefden hadden niets meer. De zusters missiebenedictinessen hebben het initiatief genomen mensen te helpen om een nieuw leven op te kunnen bouwen. Missio steunt het werk.

Op zondag 23 oktober collecteren we aan de kerkdeur voor Missio. Helpt U de mensen op de Filippijnen? Alvast hartelijk dank.

Afdrukken E-mail

Zonnebloem Ophoven – Leyenbroek

Activiteiten:

Dag van de Ouderen op donderdag 13 oktober
Een muzikale middag van 13.00 uur tot 17.00 uur
In Fortunato, Milaanstraat 120 te Sittard
Toegang gratis .
Aanmelden hoeft niet.
 
Presentatie valpreventie woensdag 19 oktober
Presentatie door Fysiotherapie Daniels.
Gezamenlijke activiteit met de KBO Ophoven en Leyenbroek
Tijd 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. Tijdens de pauze koffie met koek en daarna gelegenheid tot het stellen van vragen.
Einde presentatie ca. 16.30 uur.
Locatie: de Landjwear.
Opgave tot 12 oktober
 

Lees meer

Afdrukken E-mail

Strooigoed in September

Een collega, de pastoor van Asten, schreef het navolgende in zijn parochieblad, en me er bij aansluitend geef ik het U graag ook ter overweging mee…

Het blijft me elk jaar steeds weer verbazen hoe snel de winkels in het najaar alweer voorzien zijn van hun pepernoten, gevulde chocolade en zelfs chocolade paaseitjes. Pepernoten, gevulde speculaas en andere feestelijke lekkernijen die je vaak in de december maand eet, kun je nu al in de winkels verkrijgen.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Buurtfeest

Op zondag 9 oktober is het weer zover: de inmiddels zesde editie van het buurtfeest van Engelenkamp, Park en omgeving! En ook nu weer locatie Bergerhof/ Casino aan de Irenelaan.

Iedereen is van harte welkom van 14.00 uur – 18.00 uur. Op deze gezellige middag is weer van alles te beleven voor jong en oud: springkussen, kunstmarkt, muziek, taart, een lekker drankje en nog veel meer! Neem gezellig familie en vrienden mee! Bij slecht weer is alles overdekt!

Tot ziens op ons buurtfeest!

Afdrukken E-mail

Miva

De Opbrengst van de kerkdeurcollecte voor Miva van zondag 28 augustur j.l. bedraagt € 96,50. Hartelijk dank voor Uw steun.

Afdrukken E-mail

Overleden

Tiny Willems-Erkens   Putstraat 138    88 jaar

Heer, neem onze dierbare overledene op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Miva

Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor een heel bijzonder project in India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende zijn, is in India niet vanzelfsprekend, zeker niet voor de allerarmsten. CHAI is gestart met het opzetten van zorgcentra voor terminaal zieke mensen. Miva hoopt met de opbrengst van de collecte meerdere pallitatieve centra van vervoer te voorzien.

28 augustus wordt aan de kerkdeur gecollecteerd. Hartelijk dank voor Uw steun.

Afdrukken E-mail

Zonnebloem Ophoven – Leyenbroek

Activiteiten:

Ook dit jaar komen vrijwilligers van de Zonnebloem weer bij u langs voor de verkoop van loten.
Prijs € 2,00 per stuk. Kans op de hoofdprijs van € 15.000,00.
Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking.

Museumplusbus woensdag 31 augustus
Een cultureel dagje uit naar museum Boijmans en van Beuningen in Rotterdam.
Vertrek 8.15 uur bij de Christus Koningskerk, Leijenbroekerweg
Retour in Sittard om ca. 17.45 uur. Dankzij de Bankgiroloterij mag u gratis mee en is uitsluitend de lunch a Euro 11,00 voor eigen rekening.
Te betalen bij aanmelding.
Uw vrijwilliger komt bij u langs.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png