logo_ck met tekst.png

Gedoopt

18-2 2017 Ruth Nyembue Ngomba Vijverweg 1
18-2 2017 Ben Nyembue Nsenda Vijverweg 1

Proficiat! We wensen jullie veel geluk.

Afdrukken E-mail

Overleden

Toos Vogels-Hoogmans Gulicksestraat 65 91 jaar
Nellie Ooms-Cobben Huize Kollenberg

82 jaar

Heer, neem onze dierbare overledene op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Fanfare St. Jan Leyenbroek

Op zondag 19 maart organiseren de drie fanfares van Sittard, te weten St.Jan Leyenbroek, St.Barbara Sanderbout en St.Caecilia Broeksittard, een wandeltocht in en om Sittard. De jaarlijkse St.Joep Markt is dit jaar gepland op maandag 20 maart, dus de activiteiten vallen niet tegelijk.
De opbrengsten van deze wandeltocht komen ten goede aan het jubileumconcert dat Jeugfanfaar Zitterd geeft ter ere van haar 10-jarig bestaan. Jeugfanfaar Zitterd is het opleidingsorkest van de drie fanfares. Wandelaars kunnen 6, 8, 12 of 20 km lopen en starten in een van de drie repetitielokalen van de fanfares. De vertrektijden liggen tussen 11:00 uur en 15:00 uur, afhankelijk van de afstand. De eindtijd is voor alle wandelingen hetzelfde: om 17:00 uur sluiten de controleposten.
Deelname kost € 3,- per persoon. Meer informatie kunt u vinden op www.jeugfanfaar-zitterd.nl en/of www.facebook.com/SittardseFanfaremars.

Afdrukken E-mail

‘Mijn kerk verbindt, mijn kerk in balans’

In de januari-uitgave van het bisdomblad “De Sleutel”doet onze bisschop een dringende oproep voor deelname aan de binnenkort weer van start gaande actie Kerkbalans, ook wel genoemd Gezinsbijdrage. Mgr. Wiertz zegt letterlijk : “Door mee te betalen aan de Actie Kerkbalans legt u gewicht in de schaal en houdt u uw parochie in balans”.

Ook onze parochie moet in balans worden gehouden teneinde haar bestaansrecht te kunnen volhouden ..... en dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig is het kerkgebouw in de loop der jaren goed onderhouden, maar toch gaat ieder jaar nog een behoorlijk aandeel van onze inkomsten naar deze onderhoudspost. We willen toch allemaal dat onze kerk er goed bij staat. De kerk hoort bij onze wijk, staat midden in onze gemeenschap. In vieringen of bij activiteiten worden mensen door de kerk bij elkaar gebracht. De kerk verbindt ons.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Sint Joep

De hele maand maart is toegewijd aan de Heilige Jozef, doch zijn eigenlijke feestdag is de 19e. Echter, omdat de 19e dit jaar op de derde zondag van de veertigdaagse Vastentijd valt, verschuift zijn feest naar de dag erna 20 maart. In onze kerk staat het beeld van de heilige Jozef rechts voorin op het zijaltaar aan hem toegewijd, een ereplaats. Wie was die heilige Jozef en wat kunnen we met zijn verhaal?

Eigenlijk weten we heel weinig over Jozef. Hij komt maar op enkele plaatsen in het evangelie van Matteüs en Lucas voor. Uit die passages weten we dat hij de man van Moeder Maria was, de voedstervader van Jezus Christus. We vernemen er verder dat hij een afstammeling van David was, dat hij van beroep timmerman was en in Nazareth woonde. Het evangelie beschrijft hem als rechtvaardig of rechtschapen, als iemand die trouw was in zijn verplichtingen jegens God en de mensen.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Overleden

Mia Ruers-Schurgers Pres.Kennedysingel 24 93 jaar
Lie de Boer-Kusters Olympiastaete 1 84 jaar
Henny Ham-Pennings Leeuwerik 31 91 jaar

Heer, neem onze dierbare overledene op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Sensoor

Sensoor biedt gesprekken met echte aandacht

Een luisterend oor – een steun in de rug.
Alle dagen van het jaar – ook met de feestdagen – 24 uur per dag zijn de vrijwilligers bereikbaar per telefoon en dagelijk via chat van 10.00 – 22.00 uur.
Wij zijn er voor wie behoefte heeft aan contact, en voor mensen die iets willen delen wat ze in hun eigen omgeving (nog) niet kwijt kunnen.
Praten helpt....

Alleen moet je er wel aan toevoegen ‘als er iemand naar je luistert’. Sensoor heeft in het logo ECHTE AANDACHT. Luisteren met echte aandacht naar de verhalen die mensen ons toevertrouwen is de dienstverlening van Sensoor.
Voor chatten en mailen www.sensoor.nl
Telefoon 0900-0767 of lokaal 045-5719999

Afdrukken E-mail

Bridge, iets voor u?

Bridge is een uitdagend kaartspel voor jong en oud en iedereen kan het leren. Het is de op drie na grootste sport in Nederland en wordt wereldwijd beoefend. Omdat er op een clubavond steeds tegen andere tegenstanders wordt gespeeld, is bridge ook een sociale sport. En als U er niet genoeg van kunt krijgen, dan kunt u op diverse websites 24 uur per dag het spel spelen tegen zowel beginnende als geoefende spelers van over de hele wereld. Al met al dus ook een bij uitstek geëigende sport om te netwerken.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Fanfare St. Jan

Fanfare St.Jan wil graag iedereen hartelijk bedanken voor de vele donaties die we tijdens de jaarlijkse Donateursactie weer hebben mogen ontvangen. Uw bijdrage zal met veel zorg worden besteed! Was U niet thuis en wilt U alsnog doneren, dan kan dat op rekg.nr. NL 76 RABO 0135 0901 99 t.n.v. Fanfare Sint Jan.

Kerstconcert – 11 december
Het is bijna een traditie aan het worden: onze bijdrage aan het Kerstconcert dat de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’elk jaar organiseert. Ook dit jaar zullen we weer een gevarieerd kerstprogramma ten gehore brengen. Naast de fanfare zal ook zangkoor Schandelen uit Heerlen een bijdrage leveren aan dit concert. Toegang tot het concert is gratis, vrije gave ten bate van de orgelrestauratie wordt op prijs gesteld.
Locatie: St.Pauluskerk te Limbrichterveld/Hoogveld (generaal Whitestraat 2, Sittard) Aanvang: 15.00 uur.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Gezinsbijdrage 2016

Indien u de gezinsbijdrage voor kerkbalans over 2016 nog niet heeft overgemaakt, dan herinneren wij u hier graag aan.

Betalingen s.v.p.

Parochianen Leyenbroek bankrekening   NL 50 INGB 00 01 05 42 86 Par.Christus Koning

Parochianen Ophoven     bankrekening     NL 70 INGB 00 01 04 03 46 Par.H.Antonius v.Padua

Afdrukken E-mail

Kerstmarkt Wandeling Broekstraat

In en rond de historische Broekstraat, bekend van het om de vijf jaar gehouden Häöfkestreffen, vindt dit jaar ook een sfeervolle kerstmarkt en kerstwandeling plaats.

Deze markt en wandeling wordt gehouden op vrijdagavond 16 december van 18 tot 22 uur en wordt georganiseerd door buurtvereniging de Brouksjtraot, fanfare St.Jan en scouting St.Jozef.
De verschillende häöfkes van de historische en monumentale boerderijen zullen hun poorten openen en feeëriek aangekleed en verlicht worden, ook kan men met de kerstman op de foto in zijn woonkamer.
Op de markt zullen ongeveer 25 kramen hun kerstgerelateerde producten aanbieden. Beneden in de straat zullen enkele foodtrucks staan die voor spijs en drank zorgen.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png