• Start
  • Sint-Maarten en Sint-Nicolaasfeest Leyenbroek
logo_ck met tekst.png

Sint-Maarten en Sint-Nicolaasfeest Leyenbroek

Hallo allemaal,

Sint-Maarten
Zaterdag 11 november a.s. vieren wij weer het Sint-Maartensfeest.
Om 18.45 uur verzamelen we op het veldje aan de Charles Beltjenslaan/Hoeferlaan. Rond 19.00 uur trekken we samen met Sint-Maarten en fanfare St. Jan door de Kollenberg naar het veld aan de Doolweg. Hier zal het verhaal van Sint-Maarten verteld worden waarna we een groot vuur zullen ontsteken. Ook zijn er prijsjes voor de mooiste, grappigste, gekste of origineelste lampionnen, dus doe je best! Na afloop trakteert Sint-Maarten iedereen op iets lekkers.
Wanneer jullie naar huis wandelen, ga dan vooral zingend langs de deuren. Letten jullie er wel op dat er geen afval op straat wordt gegooid?
Tot slot willen we jullie vragen om GEEN fakkels mee te nemen.
Doe mee!

Sint-Nicolaas
Zondag 26 november a.s. zijn alle kinderen, familie en vrienden van harte welkom op het Sint-Nicolaasfeest van Leyenbroek. Om 14.15 uur wordt Sint-Nicolaas met zijn Pietermannen afgehaald bij Familie Colaris (Oude Heerlenerweg 40) om vervolgens -samen met Fanfare St. Jan- een rondgang te maken door de wijk.
De route is als volgt: Oude Heerlenerweg, Broekstraat (ontvangst van de Sint onderaan de Broekstraat), Vijverweg, Bernhardlaan en eindigend bij de Zuilenzaal bij Basisschool Leyenbroek. Iedereen is zeker óók welkom langs de route!
Vanaf ca. 15.00 uur houdt Sint-Nicolaas receptie in de Zuilenzaal. Kinderen van 0 t/m 9 jaar kunnen Sint een handje komen geven en er is wederom een leuk programma. Kaartjes zijn verkrijgbaar tijdens de collecte.

Collecte
De leden van het Sint-Maarten-/Sint-Nicolaascomité zullen in de periode van 15 tot en met 28 oktober a.s. een huis-aan-huis-collecte houden ten bate van de vieringen.

Hulp gezocht!
Het comité is op zoek naar leden! Met een kleine taak (enkele uren op jaarbasis, denk aan bijvoorbeeld collecteren, inpakken, versieren, route uitzetten, inkopen) helpen jullie mee de jaarlijkse Sint-Maartensoptocht en het Sint-Nicolaasfeest als een meer dan 50 jaar oude traditie in de parochie in stand te houden... Aanmelden is top! (en kan via onderstaand telefoonnummer)

Tot snel!
Sint-Maarten-/Sint-Nicolaascomité Leyenbroek
Contactpersoon: Kees Kouwenhoven, Dominicanenwal 1, 06-11388101

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png