logo_ck met tekst.png

Vormsel- en communievoorbereiding

Basisschool Leyenbroek en het RK kerkbestuur Christus Koning en H. Antonius van Padua hebben onlangs overleg gevoerd over de besluitvorming t.a.v. de organisatie rond de communie- en vormselvoorbereiding. Deze voorbereiding wordt m.i.v. dit schooljaar (2018-2019) op een andere wijze vormgegeven en wel buiten de lestijden van de school. Alhoewel het kerkbestuur dit jammer vindt, heeft het met de school hierover gevoerde overleg tot meer begrip voor het standpunt van de school geleid. Partijen hebben dan ook afgesproken ook in de toekomst met elkaar te blijven samenwerken onder erkenning van elkaars autonomie en verantwoordelijkheden. Daarbij is afgesproken dat de vanaf september ’18 gestarte nieuwe werkwijze wordt gecontinueerd. Dat houdt in dat de communielessen op woensdagmiddagen en de vormsellessen op maandagmiddagen in een lokaal van de kerk worden gegeven. Aan het begin van elk schooljaar zal de school ouders attenderen op de mogelijkheid om hun kinderen te laten deel nemen aan de communie- of vormselvoorbereidingen. De school zal tevens de benodigde gegevens, met instemming van ouders, met pastoor delen. Alle communicatie hieromtrent zal in gezamenlijkheid worden vormgegeven en via de communicatiesystemen van school met ouders worden gedeeld.

Afdrukken E-mail

Financieel Verslag 2017

Het Bisdom heeft inmiddels goedkeuring gegeven aan onze financiële cijfers over 2017. Een kort overzicht van de financiële gang van zaken binnen onze parochies Leyenbroek en Ophoven volgt hieronder.

De laatste jaren lopen de inkomsten via kerkbalans (gezinsbijdragen), collectes en bestelde HH.Missen sterk terug. Overlijdens en terugloop van het kerkbezoek zijn hier grotendeels debet aan. Totaal bedroegen deze inkomsten € 31.000.

Aan giften en subsidies mochten wij € 8.000 ontvangen.

Na verkoop van de kerk in Ophoven hebben wij van de opbrengst een aantal nog openstaande schulden kunnen voldoen. Gelukkig bleef er nog een spaarrekening over. De opbrengsten van onze totale beleggingen van beide parochies hebben € 3.000 opgeleverd.

Lees meer

Afdrukken E-mail

MEDITATIEF ZINGEN in de Andreaskapel, Leyenbroekerweg

Woensdagmiddag van 14.30 – 15.30 info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail

Feestdag Heilige Pater Karel

Vrijdag 5 januari 2019 is het 126 jaar geleden dat het leven van Pater Karel zijn voltooiing bereikte (1893) en hij de bekroning daarvan met de Hemelse heerlijkheid mocht ontvangen. Sindsdien is hij voor ontelbaren een voorspreker geweest bij O.L.Heer door gebedsverhoringen en daadwerkelijke genezingen. Reden te meer om deze hemelse geboortedag dankbaar te blijven gedenken! Voor een feestelijke gelegenheid zal de nieuwe Bisschop van Roermond, Mgr. Drs. H.Smeets te Munstergeleen in de parochiekerk een bijzonder welkome gast zijn en de Hoogmis celebreren, alsmede de predicatie verzorgen. De Pontificale Hoogmis zal zijn om 18.30 uur, opgeluisterd door her Kerkelijk Zangkoor, waarna we traditiegetrouw in kaarsenprocessie naar het Geboortehuis zullen trekken om de Relieken te vereren. Fanfare Juliana heeft haar medewerking aan deze Bidtocht toegezegd.
In het park van de Karelhoeve zal U vervolgens namens de Stichting Pater Carolus Houben een glas glühwein of warme chocomel worden angeboden.

Dankbaar voor de Genade Gods die ons door Pater Karel steeds ten deel valt, nodigen wij U allen van harte uit zijn feestdag met blijdschap te komen meevieren!

Afdrukken E-mail

Overleden

Jonny Damoiseuax-Janssen Smithlaan 151 75 jaar
Theo Ruers Gemmahof 13 88 jaar
Jeanne Mevissen-Krux Sartonlaan 18 89 jaar
Marius van Nistelrooij Kapellerweg 15a 73 jaar

Heer, neem onze dierbare overledenen op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Stille Nacht 200 jaar

Werelds bekendste kerstlied bestaat dit jaar 200 jaar. Op eerste kerstdag 1818 werd dit lied voor het eerst gezongen in de St. Nikolauskerk in het Oostenrijkse Obendorf, vlak bij Salzburg. Europa kampte op dat moment nog met de gevolgen van de oorlog tegen Napoleon dat nieuwe oorlogen, armoede en hongersnood tot gevolg had.
De priester Joseph Mohr schreef de liedtekst, waar vooral hoop uit moest spreken. De plaatselijke onderwijzer Franz Gruber schreef de muziek. Tijdens de eerste uitvoering werd het lied begeleid op gitaar. Het verhaal gaat dat de blaasbalg van het orgel was aangevreten door de muizen en dus niet bruikbaar was. Daarna raakte het lied bekend over de hele wereld en werd vertaald in méér dan 140 talen.

Vredeslied.
Tijdens kerstmis in 1914 staakten zowel Duitse als Engelse soldaten hun gevecht om samen te komen en Stille Nacht te zingen. Ook tijdens de tweede wereldoorlog zongen de presidenten Churchill en Roosevelt dit lied gezamenlijk als hoop op vrede. Mede hierdoor is het lied in 2011 door UNESCO uitgeroepen tot immaterieel erfgoed.

Stille Nacht in Leyenbroek?
Stille nacht kan vooral dit jaar niet ontbreken tijdens de nachtmis in Leyenbroek. Tijdens deze nachtmis die begint om 21:30 zal het projectkoor ‘samen zingen met kerst’ de viering stemmig opluisteren en aanzetten tot volkszang, zodat alle aanwezigen samen kunnen meezingen.
Waar een kapot orgel 200 jaar geleden in Obendorf aanleiding gaf voor Stille Nacht, is een nieuw orgel in de Andreaskapel een teken van een nieuw tijdperk.

Weet U welkom in de vieringen in de komende Kerstperiode!
Wij wensen U van harte Gezegende Kerstdagen en alle goeds voor het Nieuwe jaar.
R.K.Kerkbestuur, H.Broers, pastoor
Assistenten Vic.Em. F.Vroemen, dr. G.Weishaupt.

Afdrukken E-mail

Vieringen Kersttijd

Maandag 24 dec 19.30 uur Gezinsviering in Munstergeleen
In een sfeervolle Gezinsmis vieren we samen het feest
van Jezus’geboorte. Met het Kerstverhaal, vrolijke liedjes en mooie kerstmuziek van een ensemble van de “Munsterglaner”.
21.30 uur Nachtmis m.m.v. Kerkelijk Zangkoor Meerstemmig

Dinsdag 25 dec. 11.30 uur Plechtige Hoogmis m.m.v. Kerkelijk Zangkoor Meerstemmig

Woensdag 26 dec 11.30 uur H.Mis m.m.v. Fanfare St.Jan

Zondag 30 dec 11.30 uur H.Mis m.m.v. Kerkelijk Zangkoor

Maandag 31 dec 18.00 uur H.Mis in Munstergeleen

Dinsdag 1 jan 11.30 uur H.Mis m.m.v. Kerkelijk Zangkoor
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie in de pastorie

Afdrukken E-mail

Uitnodiging Jubileumreceptie Fanfare Sint Jan

Fanfare Sint Jan bestaat dit jaar 65 jaar, een heuglijk feit dat wij niet zomaar voorbij willen laten gaan.

U bent van harte uitgenodigd voor de jubileumreceptie die zal plaatsvinden op zondag 18 november 2018. Tijdens deze receptie zullen ook onze jubilarissen worden gehuldigd.

Jubilarissen
Jeroen Jamar - 40 jaar
Maurice Latten - 40 jaar
Raymond Ubachs - 40 jaar
Albert Mioch - 60 jaar
Harrie van Dael - 65 jaar
Jozef van Dael - 65 jaar
Gerrit Rademakers - 70 jaar

Locatie: Fanfarezaal Leyenbroek, Leyenbroekerweg 105, Sittard
Tijdstip: 13:00 uur

Wij hopen samen met u het 65-jarig bestaan van onze fanfare te mogen vieren.

Tot ziens op zondag 18 november!

Fanfare Sint Jan Sittard-Leyenbroek

Afdrukken E-mail

Sint-Maarten en Sint-Nicolaasfeest Leyenbroek

Hallo allemaal,

Sint-Maarten
Zaterdag 11 november a.s. vieren wij weer het Sint-Maartensfeest.
Om 18.45 uur verzamelen we op het veldje aan de Charles Beltjenslaan/Hoeferlaan. Rond 19.00 uur trekken we samen met Sint-Maarten en fanfare St. Jan door de Kollenberg naar het veld aan de Doolweg. Hier zal het verhaal van Sint-Maarten verteld worden waarna we een groot vuur zullen ontsteken. Ook zijn er prijsjes voor de mooiste, grappigste, gekste of origineelste lampionnen, dus doe je best! Na afloop trakteert Sint-Maarten iedereen op iets lekkers.
Wanneer jullie naar huis wandelen, ga dan vooral zingend langs de deuren. Letten jullie er wel op dat er geen afval op straat wordt gegooid?
Tot slot willen we jullie vragen om GEEN fakkels mee te nemen.
Doe mee!

Lees meer

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png