logo_ck met tekst.png

Maria Tenhemelopneming, 15 augustus

Geloof, christendom, liturgie,  vieringen … het lijkt er allemaal niet op vooruit te gaan.
Niet bij ons, en ook niet in de rest van Europa.
Maar ga een kerk binnen, en er branden kaarsen: bij een kruisbeeld, bij een plaatselijke of andere heilige, en veruit het meest bij een Mariabeeld.

Tientallen, dikwijls meer dan honderd kaarsen branden er voor haar beeld.
Heel dikwijls geen kleine kaarsjes, maar noveenkaarsen die negen dagen blijven branden. Ze drukken eerbied uit voor Maria, en verbondenheid met haar, en verlangen om door haar verhoord te worden.
Die eerbied, die verbondenheid en dat verlangen komen niet alleen tot uiting in de vele brandende kaarsen, maar misschien nog meer in de talloze bedevaartsoorden die wereldwijd aan Maria zijn toegewijd.
Oorden als Lourdes, Scherpenheuvel, Banneux, Fatima, Medjugorje, Czestochowa enzovoort, die jaarlijks miljoenen tot Maria biddende bezoekers ontvangen.
Want natuurlijk zijn er ook onze gebeden.

We bidden tot Maria, met heel mooie woorden.

En waar komen die woorden vandaan? Als we op haar Hoogfeest goed naar het evangelie zullen luisteren, zullen we de begroeting van Elisabeth direct herkennen: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot’, zei ze toen ze Maria zag.
Haar woorden sluiten helemaal aan bij wat de aartsengel zei die Maria enkele maanden voordien had bezocht. ‘Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u’, zei hij toen hij haar zag. En hij vroeg haar of ze de moeder van Gods zoon wilde worden.
Het zijn mooie woorden, die van de engel en die van Elisabeth.

Maria die gezegend is, die barst van Gods genade, die de moeder van Gods zoon zal worden. Tot haar bidden we vol vertrouwen met die woorden,
en ook met woorden die haar in latere eeuwen zijn toevertrouwd.

‘Moeder van God’, zo leerden we tot haar bidden na het Concilie van Efeze in 431.
En als we haar vragen dat ze altijd zou bidden voor ons, zondaars,  nu en in het uur van onze dood, dan zijn dat woorden van een ander Concilie van meer dan duizend jaar later.
Al deze mooie, zelfs ontroerende woorden maken duidelijk wie Maria voor ons is:
de Moeder van God, maar ook onze Moeder.

Zij die bezorgd is over ons, zij die er altijd wil zijn voor ons, zij die wil bidden voor ons, dat we het goed zouden maken, en dat we ook goede mensen zouden zijn. Naar haar voorbeeld.
Misschien is het precies dat wat ons in haar blijft aantrekken:
dat ze niet alleen de Moeder van God is, maar dat ze ook mens is zoals wij.
Ze leert ons hoe we kunnen bidden. ‘Heilig is Gods naam, Hij is barmhartig van geslacht tot geslacht en Hij steunt de kleinen, de armen, de geringen.’
Zo bidt ze, en met zo’n gebed is ze voor ons een teken van geloof.

Maar ze is ook een teken van zekerheid, want omdat zij als mens ten hemel is opgenomen, wacht ons dat ook: de zekerheid dat er naast en na dit aardse leven
een leven is dat eeuwig geldt.

Zusters en broeders,
om dat alles is de eerbied voor Maria en de verbondenheid met haar er altijd al geweest. Je vindt ze in de talloze Mariakerken en in de ontelbare kapelletjes, schilderijen, beeldhouwwerken en glasramen die in de hele wereld ontstaan zijn.
Want Maria is mens, net zoals wij, maar ze is ook de Moeder van God.
Laten we haar dus blijven vereren, laten we blijvend tot haar bidden en ons verbonden voelen met haar. En vooral: laten we leven en bidden naar haar voorbeeld.

Afdrukken E-mail

Steun uw parochie ook nu financieel

Corona heeft tal van sectoren in de samenleving getroffen. Veel bedrijven verkeren in een moeilijke positie, vanwege het wegvallen van omzet. Misschien denken we er niet allemaal aan, maar onze parochie verkeert in eenzelfde situatie. Doordat er de afgelopen periode een aantal vieringen zijn uitgevallen of zijn gehouden met weinig bezoekers, zijn onze inkomsten ook sterk terug gelopen.

Laat daarom ook de parochie niet in de steek in deze situatie en steun uw kerk. Misschien kunt u dit jaar iets extra’s geven aan Kerkbalans; de rekeningnummers vindt u elders in dit parochieblad. De parochie is door de Belastingdienst als ANBI erkend, hetgeen betekent dat uw giften aftrekbaar zijn.

Bedankt weer.

Het Kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

De kerk gaat weer open!

Het zal u allen in deze moeilijke tijd niet ontgaan zijn dat de regering de aan ons opgelegde beperkingen in verband met het Coronavirus  gaat  versoepelen. De Nederlandse Bisschoppen gaven een protocol uit voor het langzaam hervatten van de liturgische vieringen. Met ingang van deze maand  kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juli kunnen mogelijk weer vieringen met 100 personen plaatsvinden. Op een aantal terreinen zullen helaas nog beperkingen blijven gelden, zoals b.v. het zingen van het koor.  De bisschoppen benadrukken het belang om zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zie hiervoor evt.: www.bisdom-roermond.nl .
Nu het weer de goede kant op gaat hebben we besloten voor de komende periode weer een parochieblad uit te geven om ook zo te proberen de draad weer op te pakken met elkaar.
We willen vanaf zondag 7 juni weer starten met de H. Mis in de Christus Koning kerk om 11.30 uur. Verder is van belang dat de feestdag van de H. Antonius op 13 juni, willen vieren in de H. mis van zondag 14 juni.
Wel hebben we een aantal maatregelen moeten nemen om het Coronavirus op veilige afstand te houden. Belangrijkste daarvan is dat we de banken om en om hebben afgesloten met linten zodat u niet te dicht op uw voorgangers kan gaan zitten. Verder vragen we u de kerk alleen te betreden op eigen verantwoordelijkheid, in goede gezondheid en conditie en met inachtneming van een afstand van 1,5 meter tot elkaar. Bij meer  dan 30 bezoekers zullen we de deur van de kerk moeten sluiten. Bij het opsteken van een kaars of bij het lopen door de paden als U eventueel  ter communie komt, ook graag deze afstand in acht nemen.
We hebben de koster gevraagd  een beetje op te letten op deze regels  en hij zal bezoekers daar  in voorkomend geval op  aanspreken.  We kunnen hier vooral  samen met elkaar het beste op letten denken  wij.
Heel graag zien we u weer terug in onze kerk.

Ziekte pastoor H. Broers
Het zal velen van u niet ontgaan zijn maar we willen er hier wel  formeel melding van maken: onze pastoor Z.E.H. Harrie Broers is in de vroege ochtend van 25 april j.l. getroffen door een ernstig hartinfarct. Hij is toen met spoed in het Academisch ziekenhuis van Maastricht opgenomen en hij is vervolgens geopereerd in de week daarna.
Na een kleine week is pastoor weer thuis gekomen en is hij gestart met een revalidatietraject. In overleg met het bisdom heeft hij momenteel ziekteverlof om de tijd te kunnen benutten om weer aan te sterken.  We kunnen nu niet zeggen hoe lang dit duurt. In overleg met de kerkbesturen van Munstergeleen en Leyenbroek - Ophoven wordt pastoor Broers tijdelijk vervangen door een van onze assistenten, de Z.e.h. Heer dr. G. Weishaupt, of Pater Martin de Korte c.p., P.C. Houbenstraat 9 Munstergeleen.

Wij wensen onze pastoor een spoedige beterschap toe! Hij laat langs deze weg nadrukkelijk weten dat hij erg dankbaar is voor de vele blijken van medeleven en steun die hij vanuit onze parochies heeft ervaren.

Voor ziekenzalving en uitvaart gelieve U contact op te nemen voorlopig met
Pater Martin de Korte c.p., P.C. Houbenstraat 9 Munstergeleen.
Telefoon: 06.53.75.45.54

RK Kerkbestuur

Afdrukken E-mail

Sieskes

Beste gasten,

We zitten volgens de overheid in een overgangsfase in deze coronatijd. De afstandsregel van 1,5 meter blijft van kracht en daarom vinden wij het ,op dit moment ,niet verantwoord om een groepsactiviteit te organiseren .

Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten .We blijven hopen, dat het snel veilig genoeg is om weer te starten en uit te vliegen.
Geniet van de fijne zomer .
Blijf gezond en héél graag tot ziens .

Hartelijke groeten, namens de Sieskes,

Marja,Tilly,Mary-lou en John

Afdrukken E-mail

Overleden

Mevr. M. Lardenoye-Vincken    Lienaertstraat Geleen 90 jaar
Mevr. E. Bongers-Jankowska Molenweg 23 71 jaar
Dhr. L Dols Lemborgh 89 jaar
Mevr. A.Queisen-Reumkens Broekstraat 20 89 jaar
Mevr. A.Beckers-Gijskens Kallenlaan 1 87 jaar
Mevr. M.van Gansewinkel-Niemans Irenelaan 23 98 jaar

Heer neem onze dierbare overledenen op in Uw eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Jaarprogramma 2020 KBO St. Antonius Ophoven

Elke woensdag middag spelletjes, behalve op de “kien middag”.
Eerste woensdag van de maand kienen met uitzondering van augustus.
Jaarvergadering 4 maart met daarna kienen en loterij. Aanvang 13:30 uur
Paasviering woensdag 8 april, aanvang 14:00 uur.
Busreis op woensdag 6 mei van 11.30 uur tot ca. 20.00 uur samen met de KBO Leijenbroek.
Kienen verschuift naar 12 mei
Jubileum 60 jaar KBO Ophoven zaterdag 12 september, receptie vanaf 17.30 uur
Oktoberfeest van de Zonnebloem is op 8 oktober
Presentatie Guus Reinartz samen met Zonnebloem op 17 november.
Kerstviering op woensdag 9 december, aanvang 13:30 uur.
Kerstconcert Mannenkoor DSM waarschijnlijk woensdag 16 december 2020.

Voor de diverse activiteiten ontvangt u op tijd een folder waarmee u zich kunt inschrijven.

Afdrukken E-mail

Activiteitenkalender K.B.O. Leyenbroek 2020

04-04-2020==Paasviering (zaterdag 14.00 – 17.00 uur)
06-05-2020==Busreis (i.s.m.K.B.O. Ophoven)
30-05-2020==Jaarvergadering (zaterdag 14.00 – 17.00 uur)
04-07-2020==Afsluiting (zaterdag 14.00 – 17.00 uur)

Kienen: iedere laatste dinsdag van de maand om 14.00 uur.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Opgeven voor de aktiviteiten bij Marian Swinkels  046 850 91 38

Afdrukken E-mail

Activiteiten van de "Sieskes"

De “Sieskes” organiseren gezellige en bijzondere activiteiten voor senioren, die woonachtig zijn in en rond Sittard. Denk hierbij aan een gezellige lunch of diner, en het bezoeken van bijzondere en/of culturele activiteiten. Een mooie gelegenheid om er even uit te zijn en geheel vrijblijvend nieuwe mensen te leren kennen. U hoeft nergens lid van te worden, iedereen mag meedoen aan onze activiteiten. Voor meer informatie en aanmelden voor de activiteiten, kunt u contact opnemen met Marja Kroon. Telefoon 046-4520431.

U kunt deelnemen en meerijden op eigen verantwoordelijkheid.
Alle chauffeurs hebben een inzittendenverzekering.

Namens “de Sieskes”
Marja Kroon, Tilly Bastiaens, Marjolijn Zieren, Mary-Lou Jessen en John Vlek.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Zonnebloem Ophoven – Leyenbroek

Activiteiten:

Vrijdag 27 maart
Da Capo:     Lentelunch
Locatie:    DaCapo College, Milaanstraat 125, Sittard
Kosten:        € 10,25 exclusief drankje
Vervoer:    € 2,00 aan uw chauffeur te betalen
Vertrek:    11.30 uur
Aanvang:    12.00 uur
Opgave:    tot 20 maart

Woensdag 15 april
Toneelclub Euverhaove is zich aan het opmaken voor een geweldige nieuwe productie met de titel “La Cucaracha”.
Locatie:    zalencentrum Oos Kaar in Sittard, Heldersestraat 41, 6136 Overhoven
Kosten:        € 6,50 inclusief consumptie
Vervoer:    € 2,00 aan uw chauffeur te betalen
Vertrek:    18.00 uur
Aanvang:    19.00 uur, zaal open om 18.00 uur
Opgave:    tot 1 april

Lees meer

Afdrukken E-mail

Buxus

Heeft U nog buxus struiken in de tuin en kunt U wat takjes missen voor palmzondag?

U kunt ze inleveren op donderdag ochtend in de pastorie of even bellen naar 046 4517068.

Hartelijk dank.

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png