logo_ck met tekst.png

GEEF VOOR JE KERK

Dat is het motto voor de actie Kerkbalans van dit jaar. De samenwerkende kerken vragen hun leden ieder jaar een geldelijke bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. Vroeger noemden we dit “gezinsbijdrage”, maar sedert enkele jaren spreken we van actie Kerkbalans.

De kerk, ook de onze, moet een actieve geloofsgemeenschap zijn waar wij elkaar ontmoeten in de vieringen en waar wij geïnspireerd en bemoedigd worden. De kerk is er voor iedereen of je nu wel of geen lid bent en waar je terecht kunt ook voor een luisterend oor.

Ook uw kerk heeft haar financiële zorgen om te voorkomen dat we jaarlijks inboeten op ons zorgvuldig opgebouwde vermogen. Dit vermogen proberen we veilig te stellen voor de onzekere toekomst.

De vaste kosten komen ieder jaar terug. Denk maar aan het onderhoud van onze priesters en het in goede staat houden van de gebouwen; het wekelijks opluisteren van onze kerkdienst door het koor en de versiering en altaarbenodigdheden zijn ook posten die regelmatig betaald zullen moeten worden. Zo zijn nog vele kostenposten te benoemen.
Gelukkig hebben wij nog enkele vrijwilligers die ons ondersteunen en daardoor de kosten drukken.

Hoe dan ook, het zal duidelijk zijn, dat wij ook uw financiële hulp dit jaar weer hard nodig hebben. Daarom doet het kerkbestuur een dringend beroep op u om uw bijdrage aan Kerkbalans ook dit jaar weer te voldoen. Dit kan door storting
- Parochianen Leyenbroek op bankrekeningnr. NL 50 INGB 000 105 42 86
t.n.v. Parochie Christus Koning
- Parochianen Ophoven op bankrekeningnr. NL 70 INGB 000 104 03 46
t.n.v. Parochie H.Antonius van Padua

Het zal iedereen toch ook wel bekend zijn, dat wij de kosten van de eucharistieviering tijdens uw uitvaart in onze parochiekerk (deels) vergoeden indien u de laatste vier jaar heeft deelgenomen aan Kerkbalans. Zorgt u er dan wel voor, dat uw uitvaart t.z.t. ook in onze parochiekerk wordt gehouden.

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt het volledige bedrag aftrekken. Voor periodieke giften moet een overeenkomst worden opgemaakt. Hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Doet u al mee aan Kerkbalans, dan zeggen wij u hiervoor hartelijk dank. Doet u nog niet mee, maar voelt u toch enige band met onze parochie of het kerkgebouw in onze wijk, dan bent u van harte welkom ... en dan zeggen wij bij voorbaat dank U wel.

Het kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

Activiteitenkalender K.B.O. Ophoven 2019

Zaal Landjwaer
- Elke woensdag middag spelletjes, behalve op de “kien middag”.
- Eerste woensdag van de maand kienen met uitzondering van augustus.
- Carnavalsviering woensdag 27 februari 2019 aanvang 14:00 uur.
- Heringbiete spelletjesclub 6 maart.
- Jaarvergadering 13 maart met daarna kienen en loterij. Aanvang 13:30 uur.
- Woensdag 20 maart Provinciale Verkiezingen en verkiezingen Waterschap Landjwaer.
- Presentatie dhr. van Wersch op dinsdag 26 maart, met als titel: Wat is dat, gezonde voeding?
Kanttekeningen bij het eten en drinken van nu. Feiten en fabels. Aanvang 14:00 uur.
- Paasviering woensdag 17 april, aanvang 14:00 uur.
- Busreis op 1 mei van 12.00 uur tot 19.00 uur met KBO Leijenbroek. Kienen is dan op 8 mei.
- Najaar diapresentatie Guus Reinartz samen met Zonnebloem donderdag 21 november show
Toscana en Cinque Terra.
- Kerstviering op woensdag 11 december, aanvang 13:30 uur.

Leden Leijenbroek en Zonnebloem zijn van harte welkom.
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom:
Gaarne opgeven bij Paul Otto, secretaris KBO Ophoven
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. 046 4432170

Afdrukken E-mail

Activiteitenkalender K.B.O. Leyenbroek 2018/2019

Kienen: iedere laatste dinsdag van de maand om 14.00 uur.01-12-2018 Sinterklaasviering (zaterdag 14.00 – 17.00 uur)
25-02-2019 Carnavalsviering (maandag 19.00 – 22.00 uur)
20-04-2019 Paasviering (zaterdag 14.00 – 17.00 uur)
01-05-2019 Busreis (woensdag 12.00 – 18.30 uur)
25-05-2019 Jaarvergadering en
gezellig samenzijn (zaterdag 14.00 – 17.00 uur)
29-06-2019 Afsluiting Seizoen met Oud Hollandse Spelen
en Tombola (zaterdag 14.00 – 17.00 uur)

Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Contactpersoon: M.Swinkels 046 850 91 38 of 06 410 262 89

Afdrukken E-mail

Activiteiten van de "Sieskes"

De “Sieskes” organiseren gezellige en bijzondere activiteiten voor senioren, die woonachtig zijn in en rond Sittard. Denk hierbij aan een gezellige lunch of diner, en het bezoeken van bijzondere en/of culturele activiteiten. Een mooie gelegenheid om er even uit te zijn en geheel vrijblijvend nieuwe mensen te leren kennen. U hoeft nergens lid van te worden, iedereen mag meedoen aan onze activiteiten. Voor meer informatie en aanmelden voor de activiteiten, kunt u contact opnemen met Marja Kroon. Telefoon 046-4520431.

U kunt deelnemen en meerijden op eigen verantwoordelijkheid.
Alle chauffeurs hebben een inzittendenverzekering.

Namens “de Sieskes”
Marja Kroon, Tilly Bastiaens, Marjolijn Zieren, Mary-Lou Jessen en John Vlek.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Cultura Vita

Zondagmiddagconcerten in het Gruizenkerkje van 15.00 – 17.00 uur ; entree bedraagt € 10,00 inclusief consumptie

10 maart MAASLAND KOZAKKENKOOR
14 april PAUL VAN LOO EN IVO ROSBEEK
12 mei JAZZ COMBO JANNEKE VAN TUYL
16 juni FENNA OGRANJENSEK MET SOLISTEN

Afdrukken E-mail

Foroxity

Speciaal voor de Senioren uit Sittard / Geleen e.o. wordt op iedere eerste vrijdag van de maand een mooie film vertoond in het FOROXITY THEATER te Sittard van 14.00 tot 16.00 uur voor € 10,00 per persoon. http://www.foroxity.nl

01-3-2019 Colette

Aansluitend is er een kop koffie / thee en gebak!

coffee-icon   cup-of-tea-icon

Afdrukken E-mail

Zonnebloem Ophoven – Leyenbroek

Activiteiten:

MEDITATIEF ZINGEN in de Andreaskapel, Leyenbroekerweg
Woensdagmiddag van 14.30 – 15.30 info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijdag 15 maart
Lunch bij brasserie Eigenwijs
Locatie: Molenbeekstraat 10, Sittard
Kosten: € 10,00
Vervoer: € 2,00 aan uw chauffeur te betalen
Vertrek: 11.30 uur
Aanvang: 12.00 uur
Opgave: tot 8 maart

Donderdag 21 maart
Bezoek aan het vernieuwde museum van de vrouw in Echt
Een gids zal ons rondleiden door de “Mode door de eeuwen heen”.
Na de rondleiding drinken we koffie/thee met Limburgse vlaai.
Locatie: Plats 1, Echt
Kosten: € 9,00
Vervoer: € 3,50
Vertrek: 13.00 uur
Aanvang: 14.00 uur
Opgave: tot 13 maart

Lees meer

Afdrukken E-mail

Misdienaars en acolieten

Om de eucharistie mooi te vieren hebben we graag assistentie van misdienaars en acolieten. Jongens, meisjes, ouderen, hebt U tijd om bij toerbeurt ’s zondags of bij uitvaartdiensten mee te helpen? Wilt U informatie? Telefoonnummer van de koster, H.Brinkman 046-4519001.

Afdrukken E-mail

Overleden

Lenie Dols-Ronkartz v/h Geleenstraat Ophoven 82 jaar 
Lenie Durlinger-Gruisen Op de Kollenberg 19 89 jaar
Gerda Römers-Golsteijn Prevotlaan 8    86 jaar

Heer, neem onze dierbare overledenen op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

De Heilige Blasius en de Blasiuszegen

Ieder jaar op drie februari viert de Kerk de heilige Blasius. Hij is een van die ontelbare menigte van mannen en vrouwen die in de loop der eeuwen als martelaar zijn gestorven omdat zij in Jezus Christus geloofden. Heel veel weten we niet van die heilige Blasius.

Overleveringen zeggen dat hij een arts was die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. Onder de christenvervolgingen van keizer Licinius leefde hij ondergedoken in de bossen. Men zegt dat hij daar in vrede leefde met de wilde dieren, ze kwamen hem zelfs opzoeken om zich door hem te laten genezen. Hij werd bij toeval gevangen genomen, Romeinse soldaten waren op zoek naar wilde dieren voor hun circusspelen en ontdekten dus bij toeval de schuilplaats van Blasius. Men probeerde hem van het christelijke geloof af te brengen door allerlei folteringen. Hij werd met wolkammen gefolterd en daarna onthoofd. Dat zou gebeurd zijn in het jaar 316.

Blasius is dus een van die ontelbaren die in de geschiedenis hun leven hebben gegeven omdat ze in Jezus Christus geloofden, omdat ze ook in de moeilijkste omstandigheden vanuit een levende relatie met Hem christen bleven in woord en daad. Ook hij vertrouwde op dat woord van Jezus: “Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de Hemel is.” (Matteüs 10,32-33)
Vanouds wordt de heilige aangeroepen door mensen met keelaandoeningen. Dat gaat terug op een verhaal dat op een moment een wanhopige moeder met haar kind in de armen bij de heilige Blasius kwam. Het zoontje dreigde te verstikken want er was een visgraat in de keel blijven steken. Onder tranen smeekte ze Blasius om hulp. Blasius legde het kind de handen op en sprak een gebed uit dat het kind gered mocht worden en zo gebeurde het. Als herinnering aan dat verhaal en vertrouwend op de voorspraak van de heilige Blasius bij de Heer wordt in veel parochies op drie februari de Blasiuszegen gegeven.

Op een bijzondere manier wordt een zegen uitgesproken door de priester of de diaken. Hij spreekt die zegen uit met twee kaarsen die daags voordien op twee februari, op het feest van Lichtmis, de Opdracht van de Heer, gezegend zijn. Die twee kaarsen worden in de vorm van een Andreaskruis tegen de hals van de gelovige gehouden en daarbij wordt gebeden: "Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, bevrijde God u van keelziekten en alle andere kwaad. In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen." U kunt de Blasiuszegen ontvangen op 2 februari aansluitend aan de H.Mis van 19.00 uur en 3 februari na de mis van 11.30 uur.

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png