• Start
  • Sint-Maarten en Sint-Nicolaasfeest Leyenbroek
logo_ck met tekst.png

Sint-Maarten en Sint-Nicolaasfeest Leyenbroek

Hallo allemaal,

Sint-Maarten
Zaterdag 11 november a.s. vieren wij weer het Sint-Maartensfeest.
Om 18.45 uur verzamelen we op het veldje aan de Charles Beltjenslaan/Hoeferlaan. Rond 19.00 uur trekken we samen met Sint-Maarten en fanfare St. Jan door de Kollenberg naar het veld aan de Doolweg. Hier zal het verhaal van Sint-Maarten verteld worden waarna we een groot vuur zullen ontsteken. Ook zijn er prijsjes voor de mooiste, grappigste, gekste of origineelste lampionnen, dus doe je best! Na afloop trakteert Sint-Maarten iedereen op iets lekkers.
Wanneer jullie naar huis wandelen, ga dan vooral zingend langs de deuren. Letten jullie er wel op dat er geen afval op straat wordt gegooid?
Tot slot willen we jullie vragen om GEEN fakkels mee te nemen.
Doe mee!

Sint-Nicolaas
Op zondagmiddag 25 november a.s. zijn alle kinderen, ouders en overige familieleden van harte welkom op het Sint Nicolaasfeest in de parochie Leijenbroek. Om 14.15 uur wordt St. Nicolaas met zijn Pietermannen afgehaald bij Fa. Colaris, Oude Heerlenerweg 40 om vervolgens voorafgegaan door Fanfare Sint Jan, een rondgang te maken door de wijk.
De route is als volgt: Oude Heerlenerweg, Broekstraat (ontvangst St. Nicolaas onderaan de Broekstraat), Vijverlaan, Bernhardlaan en dan naar de Zuilenzaal Basisschool Leyenbroek. Iedereen is met name ook welkom langs de route!
Om ca. 15.00 uur houdt de Sint receptie in de Zuilenzaal. Kinderen van 0 t/m 9 jaar kunnen Sint een handje komen geven. Kaartjes zijn verkrijgbaar tijdens de collecte.

Collecte
De leden van het St.-Maarten/St.-Nicolaascomité zullen in de periode van 5 november tot en met 10 november a.s. een huis-aan-huis collecte houden ter ondersteuning van de viering van St.- Maarten en St.-Nicolaas.

Jonge ouders gezocht
Het comité zoekt nog steeds naar leden. Met een kleine taak voor enkele uren op jaarbasis helpt u de jaarlijkse St.-Maartensoptocht en het St.-Nicolaas feest als een meer dan 50 jaar oude traditie in de parochie in stand te houden! Bel ons.

St.-Maarten/St.-Nicolaascomité Leijenbroek
P/a Kees Kouwenhoven, Dominicanenwal 1, 046-4518206

 

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png