• Start
  • Waarom laten ouders hun kinderen dopen?
logo_ck met tekst.png

Waarom laten ouders hun kinderen dopen?

Als vervolg op het artikel van vorige maand, waarin de catechese van paus Franciscus over het doopsel werd gepubliceerd, nog enkele gedachten meer over het doopsel. Want voor het eerst in honderden jaren kerkgeschiedenis zien wij in onze streken het aantal kinderen dat jaarlijks gedoopt wordt gestaag teruglopen. De vraag die we mogen stellen is of men nog weet wat het doopsel betekent en daar wil ik bij stilstaan.
Waarom laten ouders hun kinderen dopen ? Waarom er voor kiezen om je kind te laten dopen ? Als ik met jonge ouders spreek, dan hoor ik daar heel wat redenen voor.

1. Ze zijn zelf christen. Ze hebben zelf van hun ouders het geloof en het doopsel meegekregen als een waardevolle traditie en men ervaart zelf de rijkdom om met Jezus Christus en Zijn Kerk te leven en daarom wil men dat ook aan het kind meegeven. Men is zelf gedoopt en men heeft zelf het ontvangen van de sacramenten als iets waardevols ervaren en men wil dat doorgeven. Zoals men heel wat dingen die men zelf waardevol vindt aan het kind wil meegeven, zo is dat zeker ook met het geloof in Jezus Christus en de christelijke waarden en normen. En het doopsel, dat eenvoudige teken van begieten met of onderdompelen in water, is daar het begin van. Leerling van Jezus worden en gedoopt zijn hangt samen, zoals Jezus het ook aan Zijn leerlingen als opdracht gaf: “Ga dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met alle dagen tot aan de voleinding van de wereld”. (Matteus 28,19-20)

2. Bij jonge ouders hoor ik bij hun motivatie dikwijls “bescherming”. Aan onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wordt gevraagd Zijn beschermende Hand boven het kind te houden, en dat doet Hij zeker, Hij zal die beschermende Hand nooit terugtrekken, we zijn onlosmakelijk met Hem verbonden. Het beschermen van God is meer dan een hand die boven ons is. In het Doopsel worden we bevrijd van de erfzonde en gemaakt tot woning van Gods Heerlijkheid en tot tempel van de Heilige Geest.

3. Gelovige ouders willen ook aan hun kind meegeven dat een band met Jezus Christus je ten volle laat leven. De beschermende Hand van God is ook een vergevende Hand, de zonden zullen nooit meer het laatste woord hebben. Niet alleen in dit leven maar zelfs over de grens van dit leven zal die beschermende Hand van God ons leiden. We kennen allemaal de belofte van Jezus: “Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden” (Matteus 28) en de woorden die Jezus tegen Nicodemus zei: “Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan”. (Johannes (5,3)

4. De gedachte van ergens bij te horen is voor veel ouders ook belangrijk. We horen bij God, onze naam staat sinds ons Doopsel in Zijn Hand geschreven en het wordt er nooit meer uitgewist. We worden in het Doopsel kind van de Vader maar zo krijgen we er ook heel wat broers en zussen bij. Als je gedoopt bent, hoor je tot de Kerkgemeenschap, die grote familie van God, een familie van ruim een miljard mensen.

5. Een ouder gunt zijn kind het beste. Daarom kiezen christenen, al van in de vroegste tijden van de Kerk, om ook hun kleine kinderen te laten dopen. Met het Doopsel geef je als gelovige ouder aan je kind Jezus Christus mee als het Licht voor het leven en de duisternis van zonde en dood zal nooit meer het laatste woord hebben. Met het Doopsel zet je het kind op de weg die zovele mensen gelukkig maakt: “Ge zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand” en “Ge zult uw naaste beminnen als uzelf”. (Matteus 22)

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png