• Start
  • Jezus redt (het niet alleen)
logo_ck met tekst.png

Jezus redt (het niet alleen)

Diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers zag laatst in een treincoupé de poster 'Jezus redt' en kwam daartoe tot de volgende overweging.
 
Stations, treinen en sommige openbare gebouwen zijn inmiddels geworden tot plaatsen, waar elk vrij plekje is behangen met reclameteksten. Dat brengt geld op. Meestal zijn de reclameborden schreeuwerig van aard, provocerend en niet altijd getuigend van goede smaak. Soms zijn er ook teksten die ons attent maken op een bepaalde voorziening, die geschapen is voor een of andere hulpbehoevende doelgroep: zorg voor allochtonen of opvang die geboden wordt aan moeder en kind bij een ongewenste zwangerschap. Het is ook heel gebruikelijk, dat bepaalde christelijke kerken via dergelijke reclameborden oproepen tot geloof in Jezus en tot een andere levenswijze. Bekend is het verzoek om niet te vloeken of door andere uitspraken of kreten de naam van God niet beledigend uit te spreken. Zo was er laatst in een treincoupé een poster aange­bracht met tekst: 'Jezus redt'.
Persoonlijk ligt mij deze manier van prediking niet zo. Ik ben de mening toegedaan, dat men het Evangelie niet met een slimme reclametechniek aan de man/vrouw kan brengen. Verkondiging werkt niet via een reclamebureau.

Men kan bovendien vaststellen, dat men regelmatig deze christelijke teksten gaat verdraaien en ze zo in het belachelijke trekt. Dat doet mij dan weer pijn. Daar is de persoon van Jezus me te heilig voor. Zo was ook de tekst 'Jezus redt' bewerkt. Iemand had de behoefte gehad om er de spot mee te drijven. De manier waarop dat gebeurd was, gaf echter stof tot nadenken. De tekst was verlengd tot: Jezus redt het niet.

In veler ogen heeft de commentator gelijk. Als wij om ons heen kijken, dan schijnt Jezus het niet te redden. Het kerkbezoek is niet hoog en de invloed van het evangelie op de samenleving schijnt steeds minder groot te worden. Sommige mensen stellen dat zelfs met enige tevredenheid vast, want het evangelie heeft in hun ogen zijn tijd gehad. Zo schijnt Jezus het niet meer te redden. Men voelt zich nu vrij. Baas in eigen leven. Een eigen god. Maar in een wereld van mensen met deze mentaliteit wordt het onveilig. Ieder stelt zijn eigen normen vast. Er is de grote en de kleine criminaliteit. Angstig wordt er geroepen om meer blauw op straat.

Er was dus bij mij enige ergernis vanwege het commentaar bij deze tekst 'Jezus redt'. Maar blijkbaar was ik niet de enige die zich stoorde aan deze goedkope vorm van spot, want nog iemand had zijn pen genomen en de spreuk nog eens verlengd. Toen kon ik lezen: "Jezus redt het niet alleen." Op deze manier was de tekst zelfs tot een doordenkertje geworden. Jezus, de Zoon van God, is onze Heiland en Verlosser. In Hem is God benaderbaar geworden. Dat geloven wij. Maar tegelijkertijd wil Jezus in deze wereld redding en verlossing bewerken ook door ons als zijn medewerkers te roepen. Door doopsel en heilig vormsel zijn we daartoe apart geroepen en ook toegerust. Niemand is christen voor zichzelf alleen. Ook wij zijn geroepen tot getuigenis en tot caritas.
Jezus heeft steeds mensen rond zijn persoon verzameld. Dat deed Hij al bij het meer van Galilea. Hij heeft hen daarna een concrete taak gegeven in deze wereld. Hij heeft daartoe de beste eigen­schappen, die een mens heeft, wakker geroepen en willen versterken. Gelovige christenen leven namelijk niet voor zichzelf alleen, maar leven voor God en de naaste. Bij elke vormselplechtigheid komt dat aan de orde.

Verder vindt de liefde haar inspiratie in het geloof in Jezus. Dat kan op talloos vele manieren gestalte krijgen: In goedheid, een­voud, zachtheid, geduld, mildheid, vergevingsgezind­heid, aandacht voor alle vormen van menselijk leven: voor het kleine kind tot en met de hoogbejaarde en ernstig zieke. Als wij met Jezus meewerken en ernaar verlangen, dat er nu al vormen van hemel op aarde worden gerealiseerd, dan wordt zijn koninkrijk van liefde vrede en gerechtigheid werkelijkheid. Wat is er mooier om daaraan mee te werken? Welk een vertrouwen heeft de Heer toch in ons?
"Jezus redt, het niet, alleen." Het is een doordenkertje. Zo is door de spot heen een wervende oproep gegroeid.

Mgr. Dr. Hub Schnackers,
diocesaan administrator

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png