logo_ck met tekst.png

In Memoriam

Op 27 mei l.l. overleed Mevr. Rosie penners-Maas in de leeftijd van 85 jaar. Gedurende ruim 20 jaar was zij een toegewijd koster van onze Christus-Koningkerk.

Op Pinksterdag 2015 mochten we haar bijzonder in de schijnwerper zetten, omdat haar toen in naam van onze Heilige Vader Paus Franciscus, de Kerkelijke Onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” mocht worden uitgereikt.

Het moge duidelijk zijn dat Mevr. Penners-Maas voor onze gemeenschap grote verdiensten heeft gehad, niet alleen op kerkelijk vlak -20 jaar onbezoldigd vrijwillig koster- maar dat ook haar maatschappelijke inzet blijk gaf van een vanuit haar geloof zich willen inzetten voor het maatschappelijk welzijn van anderen.

Op uiterst bescheiden wijze en met ongelofelijke accuratesse droeg zij zorg voor de haar toevertrouwde taken. Op 8 juli was voor haar de Zeswekendienst. Wij zullen haar -en haar echtgenoot Jo- in gebed dankbaar blijven gedenken.

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png