• Start
  • Financieel Verslag 2017
logo_ck met tekst.png

Financieel Verslag 2017

Het Bisdom heeft inmiddels goedkeuring gegeven aan onze financiële cijfers over 2017. Een kort overzicht van de financiële gang van zaken binnen onze parochies Leyenbroek en Ophoven volgt hieronder.

De laatste jaren lopen de inkomsten via kerkbalans (gezinsbijdragen), collectes en bestelde HH.Missen sterk terug. Overlijdens en terugloop van het kerkbezoek zijn hier grotendeels debet aan. Totaal bedroegen deze inkomsten € 31.000.

Aan giften en subsidies mochten wij € 8.000 ontvangen.

Na verkoop van de kerk in Ophoven hebben wij van de opbrengst een aantal nog openstaande schulden kunnen voldoen. Gelukkig bleef er nog een spaarrekening over. De opbrengsten van onze totale beleggingen van beide parochies hebben € 3.000 opgeleverd.

Na de genoemde inkomsten zijn er uiteraard ook uitgaven te vermelden, waarvan de belangrijkste de exploitatiekosten van onze gebouwen (kerk en verhuurde panden) ad € 21.000, waar weer een opbrengst van € 36.000 aan huren tegenover staat.

De kosten voor levensonderhoud van onze priesters en de vrijwilligersbijdragen laten ook ieder jaar een opgaande lijn zien; over 2017 € 31.000.

Het parochieblad wordt nagenoeg geheel gefinancierd met de opbrengst van de advertenties.

De kosten van ons zangkoor en voor altaarbenodigdheden kwamen uit op € 5.000.

Van alle inkomsten moeten wij 16% afdragen aan het Bisdom, wat in 2017 neerkwam op € 9.000.

Wij prijzen ons gelukkig dat we er in 2017 in zijn geslaagd het jaar positief af te sluiten. Voor een niet onbelangrijk aandeel zorgen onze vrijwilligers hiervoor, die vaak onbezoldigd klussen en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

De penningmeester

Bijdragen aan kerkbalans

Op het moment dat dit artikeltje wordt geschreven blijken een aantal parochianen hun jaarlijkse bijdrage aan Kerkbalans (de gezinsbijdrage) over dit jaar nog niet te hebben voldaan. Mogen wij zo vrij zijn door u hieraan te herinneren.
En misschien zijn er ook parochianen die nog niet meedoen, maar hier wel over nadenken. Hartelijk welkom.

Er zijn ook wijkbewoners die niet direct iets met onze kerk hebben, maar die toch een bijdrage geven voor het in stand houden van ons mooie kerkgebouw.

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png