logo_ck met tekst.png

GEEF VOOR JE KERK

Dat is het motto voor de actie Kerkbalans van dit jaar. De samenwerkende kerken vragen hun leden ieder jaar een geldelijke bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. Vroeger noemden we dit “gezinsbijdrage”, maar sedert enkele jaren spreken we van actie Kerkbalans.

De kerk, ook de onze, moet een actieve geloofsgemeenschap zijn waar wij elkaar ontmoeten in de vieringen en waar wij geïnspireerd en bemoedigd worden. De kerk is er voor iedereen of je nu wel of geen lid bent en waar je terecht kunt ook voor een luisterend oor.

Ook uw kerk heeft haar financiële zorgen om te voorkomen dat we jaarlijks inboeten op ons zorgvuldig opgebouwde vermogen. Dit vermogen proberen we veilig te stellen voor de onzekere toekomst.

De vaste kosten komen ieder jaar terug. Denk maar aan het onderhoud van onze priesters en het in goede staat houden van de gebouwen; het wekelijks opluisteren van onze kerkdienst door het koor en de versiering en altaarbenodigdheden zijn ook posten die regelmatig betaald zullen moeten worden. Zo zijn nog vele kostenposten te benoemen.
Gelukkig hebben wij nog enkele vrijwilligers die ons ondersteunen en daardoor de kosten drukken.

Hoe dan ook, het zal duidelijk zijn, dat wij ook uw financiële hulp dit jaar weer hard nodig hebben. Daarom doet het kerkbestuur een dringend beroep op u om uw bijdrage aan Kerkbalans ook dit jaar weer te voldoen. Dit kan door storting
- Parochianen Leyenbroek op bankrekeningnr. NL 50 INGB 000 105 42 86
t.n.v. Parochie Christus Koning
- Parochianen Ophoven op bankrekeningnr. NL 70 INGB 000 104 03 46
t.n.v. Parochie H.Antonius van Padua

Het zal iedereen toch ook wel bekend zijn, dat wij de kosten van de eucharistieviering tijdens uw uitvaart in onze parochiekerk (deels) vergoeden indien u de laatste vier jaar heeft deelgenomen aan Kerkbalans. Zorgt u er dan wel voor, dat uw uitvaart t.z.t. ook in onze parochiekerk wordt gehouden.

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt het volledige bedrag aftrekken. Voor periodieke giften moet een overeenkomst worden opgemaakt. Hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Doet u al mee aan Kerkbalans, dan zeggen wij u hiervoor hartelijk dank. Doet u nog niet mee, maar voelt u toch enige band met onze parochie of het kerkgebouw in onze wijk, dan bent u van harte welkom ... en dan zeggen wij bij voorbaat dank U wel.

Het kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png