logo_ck met tekst.png

De Ouderenadviseur

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen buurt is een wens van veel senioren. Gelukkig zijn er veel voorzieningen, regelingen en activiteiten op het gebied van welzijn, wonen, zorg en financiën die dit mogelijk maken. Maar weet u ook welke mogelijkheden er zijn? En hoe u hier nú of in de toekomst gebruik van kunt maken?

Tijdens een huisbezoek gaat de Ouderenadviseur met u in gesprek over hoe u het wonen, de zorg en het welzijn ervaart. U krijgt volop de gelegenheid om uw verhaal te doen en om vragen te stellen. De Ouderenadviseur gaat altijd uit van uw wensen en behoeften en gaat zeer vertrouwelijk te werk.

U kunt bij mij als Ouderenadviseur terecht voor de thema’s: Wonen, Welzijn, Zorg, Verkeer en vervoer, Financiën. U hoeft hiervoor niets te betalen; ik ben vrijwilliger.

WMO-loket:
Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen (zelfredzaamheid) en dat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij (participatie).
Hiervoor biedt de gemeente maatschappelijke ondersteuning aan. Dit zijn algemene voorzieningen (vrij toegankelijk zonder voorafgaand onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden) en maatwerkvoorzieningen als huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen of aanpassingen aan woningen die over het algemeen tot stand komen na een Keukentafelgesprek met een medewerker van het WMO-loket, eventueel met ondersteuning van mij als u dat wenst.

Jan Maassen, Ouderenadviseur KBO Ophoven, 06-51614362.

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png