logo_ck met tekst.png

Kerkbalans

In het begin van dit jaar hebben wij de actie Kerkbalans 2019 bij u geïntroduceerd. Gelukkig zijn wij, dat er nog een aantal parochianen ook dit jaar weer hebben bijgedragen. Wij hadden immers afgesproken SAMEN KERK te willen zijn. De gevers danken wij hiervoor ook nu weer hartelijk en wij hopen dat u ook volgend jaar weer zult willen meedoen om onze parochie levend te houden en ons in staat te stellen als parochie voor u iets te kunnen betekenen.

Maar zoals ieder jaar zit er nu ook weer een probleem aan te komen, omdat wij constateren dat de inkomsten uit kerkbalans 2019 achter blijven bij verleden jaar. Inventarisatie leert ons, dat er een aantal parochianen, die vele jaren aan Kerkbalans hebben deelgenomen, dit jaar hun bijdrage nog niet hebben gedaan. Wij hopen, dat dit op een misverstand berust en dat zij niet met bijdragen zijn gestopt. Wij blijven uw bijdrage aan Kerkbalans nodig hebben, temeer omdat andere inkomsten zoals collecten en misintenties ook niet toenemen. De kosten stijgen immers wel.

Wij rekenen op de achterblijvers. Denkt u er nog eens goed over na alstublieft.

Het kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png