logo_ck met tekst.png

Kerstwens

Dit is Gods grootste wonderdaad:
voor al wie in het duister dwaalt –
door schijn en valse glans verblind –
komt Hij tot ons als een mensenkind,
dat in de kille kribbe straalt:
de Zon die nimmer ondergaat.

Zo komt Gods liefde aan het licht.
Van macht en majesteit ontdaan
daalt Hij vanuit de hemel neer.
Hij deelt ons menselijk bestaan –
in Jezus zien wij zijn gezicht.

Hij die de nieuwe morgen is
neemt weg wat bang maakt en benauwt.
Hij draagt voor ons het zwaarste kruis
en brengt ons tot het Vaderhuis,
waar ieder die op Hem vertrouwt
genadevol geborgen is.

‘n Zalig Kerstfeest
en een nieuw jaar 2020
vol inspiratie onder Gods Zegen
wenst U:
’t R.K. Kerkbestuur
en H. Broers, pastoor.
U tevens graag verwelkomend
in de vieringen rond deze mooie dagen!

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png