logo_ck met tekst.png

Parochiefusie

In de vorige uitgave van het parochieblad berichtten we reeds uitvoerig dat er vergaande onderhandelingen waren met het Bisdom om de beide parochies van Leyenbroek en Ophoven te fuseren. Inmiddels heeft de Bisschop, na de priesterraad en het kapittel gehoord te hebben, daar positief op gereageerd. Dit zal er in resulteren dat de fusie per 1 januari 2020 een feit is. Op 1 december werd het officiële decreet uitgevaardigd. Daaruit enkele citaten:
“Derhalve bepaal ik (bisschop) het volgende:
1.    “Met ingang van 1 januari 2020 voeg ik samen de parochies Christus Koning en H. Antonius van Padua te Sittard en richt ik in hetzelfde territorium één nieuwe parochie op, welke hierbij de naam R.K. PAROCHIE CHRISTUS KONING EN H. ANTONIUS VAN PADUA krijgt, administratief gevestigd Leyenbroekerweg 107 te 6132 CD Sittard.”
2.    “Het territoir van genoemde parochie omvat het gebied van de vroegere parochies tezamen”.
10. “De parochiekerk is de Christus Koning kerk, gelegen aan de Leyenbroekerweg 109 te Sittard. De Andreaskapel, gelegen aan de Leyenbroekerweg , blijft aan de nieuwe parochie verbonden ten behoeve van de eredienst”.
11. “Allen die tot dusver behoorden tot de parochies Christus Koning en H. Antonius van Padua verklaren wij met ingang van 1 januari 2020 te behoren tot de R.K. parochie Christus Koning en H. Antonius van Padua, gevestigd Leyenbroekerweg 107 te 6132 CD Sittard”.
Zij die het volledige decreet wensen te lezen kunnen zich op de donderdagochtend vervoegen aan het parochiekantoor in de pastorie. Het is voorgelezen in de kerk op zondag 14 december.
Voor U als parochianen zal er dus niets in de concrete situatie veranderen, voor de bestuurlijke kant wordt het administratief, juridisch en economisch eenvoudiger.
Ook Uw gewaardeerde deelname aan de kerkbijdrage kunt U op de vertrouwde nummers blijven overmaken, waarvoor onze hartelijke dank!

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png