• Start
  • Wereld missiemaand 2020
logo_ck met tekst.png

Wereld missiemaand 2020

In oktober is het Wereldmissiemaand waarin MISSIO Pauselijke Missiewerken aandacht vraagt voor de jonge kerken in de derde wereld. Op Missiezondag 18 oktober 2020 houden parochies wereldwijd een collecte voor MISSIO. De opbrengst is bestemd voor de opleiding van priesters en vrijwilligers, hulp aan kinderen in nood en parochieopbouw.
Aan de kerkdeur wordt gecollecteerd, alvast hartelijk dank voor Uw steun.

Op 30 augustus werd de Miva collecte gehouden voor de vluchtelingen uit Bangladesh.
De opbrengst bedraagt € 66,40 . Hartelijk dank.

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png