• Start
  • De kerk gaat weer open!
logo_ck met tekst.png

De kerk gaat weer open!

Het zal u allen in deze moeilijke tijd niet ontgaan zijn dat de regering de aan ons opgelegde beperkingen in verband met het Coronavirus  gaat  versoepelen. De Nederlandse Bisschoppen gaven een protocol uit voor het langzaam hervatten van de liturgische vieringen. Met ingang van deze maand  kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juli kunnen mogelijk weer vieringen met 100 personen plaatsvinden. Op een aantal terreinen zullen helaas nog beperkingen blijven gelden, zoals b.v. het zingen van het koor.  De bisschoppen benadrukken het belang om zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zie hiervoor evt.: www.bisdom-roermond.nl .
Nu het weer de goede kant op gaat hebben we besloten voor de komende periode weer een parochieblad uit te geven om ook zo te proberen de draad weer op te pakken met elkaar.
We willen vanaf zondag 7 juni weer starten met de H. Mis in de Christus Koning kerk om 11.30 uur. Verder is van belang dat de feestdag van de H. Antonius op 13 juni, willen vieren in de H. mis van zondag 14 juni.
Wel hebben we een aantal maatregelen moeten nemen om het Coronavirus op veilige afstand te houden. Belangrijkste daarvan is dat we de banken om en om hebben afgesloten met linten zodat u niet te dicht op uw voorgangers kan gaan zitten. Verder vragen we u de kerk alleen te betreden op eigen verantwoordelijkheid, in goede gezondheid en conditie en met inachtneming van een afstand van 1,5 meter tot elkaar. Bij meer  dan 30 bezoekers zullen we de deur van de kerk moeten sluiten. Bij het opsteken van een kaars of bij het lopen door de paden als U eventueel  ter communie komt, ook graag deze afstand in acht nemen.
We hebben de koster gevraagd  een beetje op te letten op deze regels  en hij zal bezoekers daar  in voorkomend geval op  aanspreken.  We kunnen hier vooral  samen met elkaar het beste op letten denken  wij.
Heel graag zien we u weer terug in onze kerk.

Ziekte pastoor H. Broers
Het zal velen van u niet ontgaan zijn maar we willen er hier wel  formeel melding van maken: onze pastoor Z.E.H. Harrie Broers is in de vroege ochtend van 25 april j.l. getroffen door een ernstig hartinfarct. Hij is toen met spoed in het Academisch ziekenhuis van Maastricht opgenomen en hij is vervolgens geopereerd in de week daarna.
Na een kleine week is pastoor weer thuis gekomen en is hij gestart met een revalidatietraject. In overleg met het bisdom heeft hij momenteel ziekteverlof om de tijd te kunnen benutten om weer aan te sterken.  We kunnen nu niet zeggen hoe lang dit duurt. In overleg met de kerkbesturen van Munstergeleen en Leyenbroek - Ophoven wordt pastoor Broers tijdelijk vervangen door een van onze assistenten, de Z.e.h. Heer dr. G. Weishaupt, of Pater Martin de Korte c.p., P.C. Houbenstraat 9 Munstergeleen.

Wij wensen onze pastoor een spoedige beterschap toe! Hij laat langs deze weg nadrukkelijk weten dat hij erg dankbaar is voor de vele blijken van medeleven en steun die hij vanuit onze parochies heeft ervaren.

Voor ziekenzalving en uitvaart gelieve U contact op te nemen voorlopig met
Pater Martin de Korte c.p., P.C. Houbenstraat 9 Munstergeleen.
Telefoon: 06.53.75.45.54

RK Kerkbestuur

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png