logo_ck met tekst.png

Feestdag heilige Pater Karel

Zondag 5 januari 2020 is het 127 jaar geleden dat het leven van Pater Karel zijn voltooiïng bereikte (1893) en hij de bekroning daarvan met de Hemelse heerlijkheid mocht ontvangen. Op zondag 5 januari zal de Hulpbisschop van Haarlem, Mgr.Dr. Jan Hendriks de Hoogmis celebreren alsmede de predicatie verzorgen. De pontificale Hoogmis zal zijn om 18.00 uur, waarna we traditiegetrouw in kaarsenprocessie naar het Geboortehuis zullen trekken om de Relieken te vereren. Fanfare Juliana heeft haar medewerking aan deze Bidtocht toegezegd.

In het park van de Karelhoeve zal U vervolgens namens de Stichting Pater Carolus Houben een glas glühwein of warme chocomel worden aangeboden.

Dankbaar voor de Genade Gods die ons door Pater Karel steeds ten deel valt, nodigen wij U allen van harte uit zijn feestdag met blijdschap te komen meevieren!

Afdrukken E-mail

Zondag 19 januari 11.30 uur: gezinsmis-met-uitleg

Een Vrolijke Gezinsviering waarin we samen zingen en bidden en de Maaltijd van Jezus vieren. En we geven een beetje uitleg bij alles wat er in de heilige Mis gebeurt en te zien is.
Iedereen is van harte welkom, en de gezinnen van de Communicantjes zijn in het bijzonder uitgenodigd!
Kinderen vanaf groep 5 die in deze heilige Mis mee willen zingen of voorlezen, kunnen zich aanmelden bij Daniëlle Lemmens via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail

Kerstwens

Dit is Gods grootste wonderdaad:
voor al wie in het duister dwaalt –
door schijn en valse glans verblind –
komt Hij tot ons als een mensenkind,
dat in de kille kribbe straalt:
de Zon die nimmer ondergaat.

Zo komt Gods liefde aan het licht.
Van macht en majesteit ontdaan
daalt Hij vanuit de hemel neer.
Hij deelt ons menselijk bestaan –
in Jezus zien wij zijn gezicht.

Hij die de nieuwe morgen is
neemt weg wat bang maakt en benauwt.
Hij draagt voor ons het zwaarste kruis
en brengt ons tot het Vaderhuis,
waar ieder die op Hem vertrouwt
genadevol geborgen is.

‘n Zalig Kerstfeest
en een nieuw jaar 2020
vol inspiratie onder Gods Zegen
wenst U:
’t R.K. Kerkbestuur
en H. Broers, pastoor.
U tevens graag verwelkomend
in de vieringen rond deze mooie dagen!

Afdrukken E-mail

Parochiefusie

In de vorige uitgave van het parochieblad berichtten we reeds uitvoerig dat er vergaande onderhandelingen waren met het Bisdom om de beide parochies van Leyenbroek en Ophoven te fuseren. Inmiddels heeft de Bisschop, na de priesterraad en het kapittel gehoord te hebben, daar positief op gereageerd. Dit zal er in resulteren dat de fusie per 1 januari 2020 een feit is. Op 1 december werd het officiële decreet uitgevaardigd. Daaruit enkele citaten:
“Derhalve bepaal ik (bisschop) het volgende:
1.    “Met ingang van 1 januari 2020 voeg ik samen de parochies Christus Koning en H. Antonius van Padua te Sittard en richt ik in hetzelfde territorium één nieuwe parochie op, welke hierbij de naam R.K. PAROCHIE CHRISTUS KONING EN H. ANTONIUS VAN PADUA krijgt, administratief gevestigd Leyenbroekerweg 107 te 6132 CD Sittard.”
2.    “Het territoir van genoemde parochie omvat het gebied van de vroegere parochies tezamen”.
10. “De parochiekerk is de Christus Koning kerk, gelegen aan de Leyenbroekerweg 109 te Sittard. De Andreaskapel, gelegen aan de Leyenbroekerweg , blijft aan de nieuwe parochie verbonden ten behoeve van de eredienst”.
11. “Allen die tot dusver behoorden tot de parochies Christus Koning en H. Antonius van Padua verklaren wij met ingang van 1 januari 2020 te behoren tot de R.K. parochie Christus Koning en H. Antonius van Padua, gevestigd Leyenbroekerweg 107 te 6132 CD Sittard”.
Zij die het volledige decreet wensen te lezen kunnen zich op de donderdagochtend vervoegen aan het parochiekantoor in de pastorie. Het is voorgelezen in de kerk op zondag 14 december.
Voor U als parochianen zal er dus niets in de concrete situatie veranderen, voor de bestuurlijke kant wordt het administratief, juridisch en economisch eenvoudiger.
Ook Uw gewaardeerde deelname aan de kerkbijdrage kunt U op de vertrouwde nummers blijven overmaken, waarvoor onze hartelijke dank!

Afdrukken E-mail

Kerstconcert

Op zondagmiddag 15 december 2019 organiseert de stichting Behoud  Franse Klooster om 15.00 uur een kerstconcert in de Johanneskerk, Monseigneur Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard.
Het concert wordt verzorgd door Popkoor Escolum (o.l.v. Mischa Hendriks) en Fanfare Sint Jan uit Leyenbroek (o.l.v. Ad Triepels). U bent van harte welkom.

Afdrukken E-mail

Activiteitenkalender K.B.O. Ophoven 2019

Zaal Landjwaer
- Elke woensdag middag spelletjes, behalve op de “kien middag”.
- Eerste woensdag van de maand kienen met uitzondering van augustus.
- Najaar diapresentatie Guus Reinartz samen met Zonnebloem donderdag 21 november show
  Toscana en Cinque Terra.
- Kerstviering op woensdag 11 december, aanvang 13:30 uur.

Leden Leijenbroek en Zonnebloem zijn van harte welkom.
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom:
Gaarne opgeven bij Paul Otto, secretaris KBO Ophoven
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. 046 4432170

Afdrukken E-mail

MEDITATIEF ZINGEN in de Andreaskapel, Leyenbroekerweg

Woensdagmiddag van 14.30 – 15.30 info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail

Kerkbalans

In het begin van dit jaar hebben wij de actie Kerkbalans 2019 bij u geïntroduceerd. Gelukkig zijn wij, dat er nog een aantal parochianen ook dit jaar weer hebben bijgedragen. Wij hadden immers afgesproken SAMEN KERK te willen zijn. De gevers danken wij hiervoor ook nu weer hartelijk en wij hopen dat u ook volgend jaar weer zult willen meedoen om onze parochie levend te houden en ons in staat te stellen als parochie voor u iets te kunnen betekenen.

Maar zoals ieder jaar zit er nu ook weer een probleem aan te komen, omdat wij constateren dat de inkomsten uit kerkbalans 2019 achter blijven bij verleden jaar. Inventarisatie leert ons, dat er een aantal parochianen, die vele jaren aan Kerkbalans hebben deelgenomen, dit jaar hun bijdrage nog niet hebben gedaan. Wij hopen, dat dit op een misverstand berust en dat zij niet met bijdragen zijn gestopt. Wij blijven uw bijdrage aan Kerkbalans nodig hebben, temeer omdat andere inkomsten zoals collecten en misintenties ook niet toenemen. De kosten stijgen immers wel.

Wij rekenen op de achterblijvers. Denkt u er nog eens goed over na alstublieft.

Het kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

Overleden

Mia Coenen-Koenen Meteoorhof 3 80 jaar
Annie Konieczny-van Loenen Geuweg 38 86 jaar
Tiny Kitzen-Majolein Huize Kollenberg 99 jaar

, neem onze dierbare overledenen op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png