logo_ck met tekst.png

Cultura Vita

Zondagmiddagconcerten in het Gruizenkerkje vanaf 15.00 ; entree bedraagt € 10,00

16 juni        FENNA OGRANJENSEK MET SOLISTEN

Afdrukken E-mail

Overleden

Lia Graat-Renet    v/h Ophoven    92 jaar
Olv van Hout    Leyenbroekerweg 152 64 jaar

Heer, neem onze dierbare overledenen op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Huwelijk

Voornemens een Christelijk huwelijk te sluiten zijn Patrick Ubachs uit Leyenbroek en Pamela Brands uit Munstergeleen, beiden woonachtig in Munstergeleen. De plechtigheid zal plaatshebben op 24 mei om 15.00 uur in de kerk van Leyenbroek. Wij wensen hen een lang en gelukkig leven samen.

Afdrukken E-mail

Pinksteren: 7 gaven van de H. Geest

In het bekende lied “Kom, Schepper Geest” bidden we “Gij schenkt Uw gaven zevenvoud”. Wat zijn die gaven van de Heilige Geest ? In de liturgie van het Vormsel wordt er bijzonder om gebeden. De bisschop of zijn vertegenwoordiger bidt daar: “Wij bidden U:
zend over hen de heilige Geest, de Trooster, schenk hun de geest van wijsheid en verstand, de geest van inzicht en sterkte, de geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw naam. Door Christus onze Heer. ”Die gaven van de Heilige Geest is niet zomaar iets wat uitgevonden is maar vinden we in de profeet Jesaja, waar we lezen: “De geest van de Heer zal op hem rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en heldenmoed, de geest van liefde en vreze des Heren, en deze vreze des Heren zal hij uitstralen.” (Jesaja 11, 2-3) Die gaven helpen ons om ten volle werktuig van God in deze wereld te zijn. De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt ons over die zeven gaven: “In hun volheid behoren ze toe aan Christus, de Zoon van David. Ze voltooien de deugden van hen die ze ontvangen en brengen die tot volmaaktheid. Ze maken de gelovigen volgzaam om onverwijld te gehoorzamen aan de goddelijke ingevingen” (CKK 1831)

Lees meer

Afdrukken E-mail

Vieringen Goede Week en Pasen

Maandag 15 april
19.00 uur    H.Mis + Boeteviering     Andreaskapel

Witte Donderdag 18 april
19.00 uur    Herdenking laatste Avondmaal  in de Kerk

Goede Vrijdag 19 april
15.00 uur    Plechtige Kruisweg   Andreaskapel
18.30 uur    Herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer
        Munstergeleen

Paaszaterdag 20 april
20.00 uur    Plechtige Paaswake    Munstergeleen

Paaszondag 21 april
11.30 uur    Plechtige Hoogmis m.m.v. Zangkoor Meerstemmig

Tweede Paasdag 22 april
11.30 uur    Hoogmis

Afdrukken E-mail

Lenteconcert

zondag 19 mei a.s. in de kerk van het
Apostolisch Genootschap, Kromstraat 8 te Sittard
Het concert wordt verzorgd door het Gemengde Zangkoor van het Apostolisch Genootschap en mezzosopraan Ellen Zimmer met piano en orgelbegeleiding door Jo Canten.
Vrije gave voor de restauratie van het orgel uit het Franse Klooster.

Afdrukken E-mail

PARKFESTIVAL SITTARD, u komt toch ook met de hele familie?

Voor de 24e keer wordt op Koningsdag, zaterdag 27 april 2019, in het monumentale stadspark van Sittard het Parkfestival georganiseerd. Een familie evenement voor iedereen van 0 tot 99 jaar.  Een heerlijke dag voor de hele familie, waarop niets moet en heel veel mag. Misschien wel het állerleukste familie-uitje op Koningsdag, dit wilt u zeker niet missen!

Kinderrommelmarkt (vanaf 8.00 uur)
De kinderrommelmarkt start al vroeg. De kinderen met hun ouders komen met hun spullen vaak al om 8.00 uur en zijn voor ze alles opgezet hebben al aan het verkopen. En natuurlijk is de koffiekraam al vanaf een uur of 8 geopend.

Lees meer

Afdrukken E-mail

De Ouderenadviseur

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen buurt is een wens van veel senioren. Gelukkig zijn er veel voorzieningen, regelingen en activiteiten op het gebied van welzijn, wonen, zorg en financiën die dit mogelijk maken. Maar weet u ook welke mogelijkheden er zijn? En hoe u hier nú of in de toekomst gebruik van kunt maken?

Tijdens een huisbezoek gaat de Ouderenadviseur met u in gesprek over hoe u het wonen, de zorg en het welzijn ervaart. U krijgt volop de gelegenheid om uw verhaal te doen en om vragen te stellen. De Ouderenadviseur gaat altijd uit van uw wensen en behoeften en gaat zeer vertrouwelijk te werk.

U kunt bij mij als Ouderenadviseur terecht voor de thema’s: Wonen, Welzijn, Zorg, Verkeer en vervoer, Financiën. U hoeft hiervoor niets te betalen; ik ben vrijwilliger.

WMO-loket:
Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen (zelfredzaamheid) en dat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij (participatie).
Hiervoor biedt de gemeente maatschappelijke ondersteuning aan. Dit zijn algemene voorzieningen (vrij toegankelijk zonder voorafgaand onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden) en maatwerkvoorzieningen als huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen of aanpassingen aan woningen die over het algemeen tot stand komen na een Keukentafelgesprek met een medewerker van het WMO-loket, eventueel met ondersteuning van mij als u dat wenst.

Jan Maassen, Ouderenadviseur KBO Ophoven, 06-51614362.

Afdrukken E-mail

Paaseierenverkoop door Fanfare St.Jan

In de week voor Pasen komen de leden van Fanfare St.Jan bij U aan de deur de mooie gekleurde paaseieren te koop aanbieden. U steunt met de koop het instrumenten- en uniformfonds van de vereniging.

Wilt U eieren bestellen? Dat kan tussen 15 en 18 april bij mevrouw Ubachs tel. 06 25 42 32 86 of tel. 06 48 26 82 14.

Afdrukken E-mail

Vastenactie 2019

Vastenactie 2019 Zambia

De Vastenactie richt onze blik ook dit jaar op de  school voor Landbouw en Techniek in Mpongwe in Zambia in Afrika. In 2017 is met uw ondersteuning de gehele elektriciteit aangelegd in de grote school voor Landbouw en Techniek in Mpongwe-Zambia. In 2018 is de opslagruimte verbouwd tot keuken en ingericht voor de studenten. Ook zijn er diverse leermiddelen aangeschaft waardoor o.a. de naaicursus met 17 leerlingen van start is kunnen gaan. Voor april 2019 hopen we alle leermiddelen te hebben aangeschaft en de kippenrennen te hebben gebouwd. Nu willen we vooral inzetten op de mechanisatie van de landbouw: Van Os naar Tractor.
De dekenaten Schinnen en Sittard  ondersteunen in 2019 voor de laatste keer het project. We doen daarbij weer een beroep op u om mee te doen.

Vastenactie kiest partij voor de armste mensen. Kiest voor eerlijk delen, voor hier wat minder en daar wat meer, onder het motto: “Samen maken we er meer van”. Vastenactie ondersteunt initiatieven tégen armoede en vóór een betere leefomgeving.

U kunt uw bijdrage over maken op de bankrekening van Vastenactie:
NL21 INGB 0000 0058 50 o.v.v. Van os naar tractor: mechanisatie in de landbouw. Projectnummer 401257 of via de vastenzakjes in de collectebussen in de kerk .

Meer info over de stichting vindt u op : www.mpongwe.nl

Afdrukken E-mail

Gedoopt

17-2 Lola van Hout Gulicksestraat 3
30-3 Elisa Bischoff    Sartonlaan 9

Proficiat  Lola, Elisa en ouders.

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png