logo_ck met tekst.png

Fusie Ophoven – Leyenbroek

Geachte parochianen,

Bij dezen willen wij u informeren dat het kerkbestuur –in overleg met de nieuwe bisschop- onlangs heeft besloten de procedure in te zetten om te komen tot een volledige fusie van de parochies H. Antonius van Padua en Christus Koning.  
Om te weten waarom wij dat doen gaan we even terug in de tijd.

Na het vertrek van pastoor Ubachs medio 2006 werd pastoor Broers uit Munstergeleen benoemd tot administrator, zeg maar waarnemer, in de beide parochies H. Antonius van Padua en Christus Koning.
De beide kerkbesturen uit Ophoven en Leyenbroek zijn toen gezamenlijk gaan vergaderen. Per 1 oktober 2008 is in overleg met het bisdom besloten om één fusiebestuur te vormen om de belangen van de beide parochies gezamenlijk te behartigen. Vervolgens werd de aanstelling van dhr. Broers per 1 januari 2011, tot dat moment administrator van de beide parochies, omgezet in die van pastoor.  
Het kerkbestuur constateerde in die periode dat de H. Antonius van Paduaparochie zowel pastoraal als ook financieel niet meer levensvatbaar was. Na vele gesprekken met alle kerkrechtelijk betrokkenen is uiteindelijk besloten de H. Antonius van Paduakerk te sluiten. Het kerkgebouw is vervolgens bij  bisschoppelijk decreet van 14 oktober 2011 aan de eredienst onttrokken. Daarna is ingezet op het concentreren van alle activiteiten in de parochiekerk in Leyenbroek. De vrijwilligers hebben hier goed aan meegewerkt zodat het draagvlak voor de nieuwe parochiekerk Christus Koning bij alle betrokkenen groot is. Dat is niet op de laatste plaats te danken aan de prominente plaats die de H. Antonius heeft gekregen achter in onze parochiekerk. Ook heeft het kerkbestuur de kerk in Ophoven in 2017 kunnen verkopen waardoor de weg vrij kwam om oude nog deels bestaande schulden van Ophoven af te lossen.
Dat alles heeft er toe geleid dat wij van mening zijn dat de beide parochies –die feitelijk op praktisch en pastoraal vlak al een eenheid vormden, nu officieel kunnen samensmelten tot één nieuwe parochie “Christus Koning en H. Antonius van Padua”. Dat betekent o.a. dat de beide nog bestaande kerkrechtelijke rechtspersonen worden samengevoegd en dat de gescheiden boekhoudingen kunnen worden samengevoegd.

Wij hebben de bisschop gevraagd om per decreet deze fusie per 1 januari 2020 te bekrachtigen, zodat vanaf dat moment één financiële administratie kan worden gevoerd. Alle rechten en plichten gaan dan over naar de nieuwe parochie Christus Koning en H. Antonius van Padua.  We wachten nu dus op de definitieve beslissing in deze van de Bisschop.

Wat betekent dat voor U als parochiaan?
Eigenlijk niets, het kerkbestuur en pastoor blijven ongewijzigd net zoals de structuur waarin onze vrijwilligers werken. Het bestuur zal het jaar 2020 gebruiken om datgene te doen dat nodig is om dit verder tot uitvoering te brengen maar u als parochiaan merkt daar niets van. Voor vragen hierover kunt u zich uiteraard wenden tot het bestuur of een van onze kerkbestuursleden.

Kerkbestuur

Afdrukken E-mail

Bridgecursus voor Beginners

Heeft U altijd al willen bridgen, maar is het er nog niet van gekomen?
U krijgt binnenkort de gelegenheid om de beginselen van de Koning onder de kaartspelen  onder de knie te krijgen:
Vijf samenwerkende bridgeclubs in de Westelijke Mijnstreek organiseren een bridgecursus voor beginners.
De cursus omvat twee keer twaalf wekelijkse bijeenkomsten van twee en een half uur. De eerste reeks van twaalf begint op woensdag 18 september 2019 en met de tweede reeks zal begin 2020 worden gestart. De lessen worden gegeven in het Hubertushuis ‘de Boew aan de Jan Willenstraat 1 in Geleen.
De kosten voor deze cursus bedragen €70.= per twaalf lessen, exclusief het lesmateriaal.

Voor verdere informatie en/of aanmelding voor deelname kunt U terecht bij:
Loek Curvers, tel: 06 37454974

Aanmelding is ook mogelijk door invulling van het aanmeldingsformulier, dat via het bijgaande email-adres opgevraagd kan worden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail

Wijngaard

Deze zomer kwam ik op m’n vakantie door vele Franse wijngebieden. En laatst ben ik eens gaan kijken naar de druiven in de wijngaard Wanenberg op de Wintraak. Mooi om te zien. Ook interessant om te horen wat men allemaal aan die wijnstok en aan die ranken moet doen om de zo best mogelijke vruchten te krijgen. Ja, die druiven komen er niet zomaar aan. Er moet heel wat aan gedaan worden maar het resultaat mag er dan ook zijn. Niet alleen in Frankrijk, maar ook in onze streken zijn steeds meer mensen te vinden die druiven telen.

Steeds beter kunnen we ons dan ook voorstellen wat Jezus bedoelt met de evangelietekst in het vijftiende hoofdstuk van Johannes, verzen 1 tot 8, waar we horen: “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij af; en elke die wel vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn.…”

Als we zo bij een wijnstok staan, dan kunnen we dat goed begrijpen. Voor ons is Jezus Christus de ware wijnstok. Velen bieden ons leven en voedsel aan maar Hij is de ware ! Hij is voor ons van levensbelang, Hij geeft ons datgene zodat we groeien en vrucht dragen. Aan een afgesneden rank komen geen druiven maar die verdort en uiteindelijk kun je die dorre tak alleen nog maar verbranden. Hij geeft ons leven, Hij geeft ons voedsel, Hij zorgt dat we niet verdorren. Als we met Hem, de ware wijnstok, verbonden leven en ons leven door Hem laten vullen, dan zal ons leven vruchten dragen, mooie en goede vruchten zoals druiven aan de ranken van de ware wijnstok.

Als we ons leven op Hem richten en doen wat Hij ons te zeggen heeft, dan zullen we soms ook dingen uit ons leven moeten wegknippen maar het zal ons leven meer vrucht laten dragen en het zal ons meer en meer laten worden zoals Hij ons bedoeld heeft. De eerste bedoeling is niet dat de rank heel lang wordt of dat de rank zoveel mogelijk bladeren krijgt maar dat er vruchten komen. Snoeien dus af en toe en goed… “Snoeien om te groeien”, zegt men wel eens en zo is het ook in onze vriendschap met Jezus. Soms zal het voelen als verlies maar uiteindelijk is wat wij om Hem wegdoen en achterlaten grote winst. Het beeld van snijden aan de rank lijkt dan ook aanvankelijk op verlies maar hoe groot zijn achteraf de vruchten. We zullen dan echt vruchtbaar voor Hem zijn in onze wereld, in onze concrete situatie. Zovele malen zegt Jezus in dat evangelie dat we “in Hem” moeten blijven. Het “in Hem blijven” zal ons prachtige vruchten laten voortbrengen. Wat houdt het groeien van vruchten in mijn leven tegen?

Door het lezen van de Heilige Schrift, door ons gebed, door het ontvangen van de Sacramenten krijgen we wat we nodig hebben en zullen we steeds meer met Hem verbonden leven. Vertrouw op Hem, blijf in Hem en vraag je regelmatig af of je nog goed verbonden bent aan de ware Wijnstok en in Hem blijft. Zie naar de vruchten !

Afdrukken E-mail

Missio wereldmissiemaand 2019

Missiezondag is het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Missio steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van de parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diaken, pastoraal werkers en cathechisten.
Op missiezondag 20 oktober wordt aan de kerkdeur gecollecteerd.
Hartelijk dank voor Uw steun aan het werk van Missio.

Afdrukken E-mail

MIVA

De opbrengst van de kerkdeurcollecte bedraagt: € 195,40. Heel hartelijk dank voor Uw steun.

Afdrukken E-mail

Bevrijdingsconcert

Op zondag 22 september is om 15.00 uur in MFC Sanderbout een concert in het kader van 75 jaar bevrijding van Limburg door de het koor van de Oratoriumvereniging, het Kerkraads Symfonieorkest en Kinderkoor Tutta Misica.

Entree € 15,00.

Kaarten verkrijgbaar via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 046 4580693

Afdrukken E-mail

Dierenzegening in Overhoven op zondag 29 september 2019

Op zondag 29 september vindt er in de H.Hartkerk van Overhoven (Geldersestraat 37) een Gezinsviering plaats om 1030 uur in het teken van dierendag (H.Franciscus).

Tijdens deze viering kunnen kinderen hun knuffels laten zegenen. De gezinsviering wordt opgeluisterd door het kinderkoor ‘The Voices of kids”.

Vanaf 12.00 uur heeft U de gelegenheid om uw (huis)dier te laten zegenen op het veldje naast de kerk.

Georganiseerd door de stichting Leif en Leid. Van harte welkom!

Afdrukken E-mail

Overleden

Wil van Daal Franciscushof 7 82 jaar
Will Krekels Leyenbroekerweg 122 83 jaar

Heer, neem onze dierbare overledenen op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Info vanuit de Parochie Christus Koning: Eerste Heilige Communie

Gezien het feit dat de voorbereiding en viering van de Eerste H. Communie voortaan losgekoppeld is van de Leyenbroekse Basisschool, zullen we voor het komend jaar dezelfde koers bevaren. Dit zal concreet inhouden dat de voorbereidende lessen ná schooltijd in een lokaal van de parochiekerk zullen worden verzorgd door Pastoor en Mej. Daniëlle Lemmens.

Heeft U voor het komend jaar een kind dat in de leeftijd van groep 4 is (7/8 jaar) en wilt U graag dat het de Eerste H.Communie zal doen, dan gelieve U zich persoonlijk in verbinding te stellen met de pastoor. En wel vóór 1 september, zodat we dan tijdig een ouderbijeenkomst kunnen organiseren en na de herfstvakantie kunnen aanvangen met de wekelijkse voorbereidende lessen.
Het komende jaar 2020 zal de viering van de Eerste H.Communie zijn op zondag 17 mei. De presentatieviering zal zijn op Palmzondag 5 april 2020

U kunt zich schriftelijk, persoonlijk, telefonisch of per mail wenden tot:
Pastoor H.Broers,
Kerkstraat 3 6151 CK Munstergeleen.
Telefoon: 046.45.120.52
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png