• Start
logo_ck met tekst.png

De Veertigdagentijd

De periode van de Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Het is een bekeringstijd. Zich bekeren is: zich weer (meer) wenden tot God en zich afwenden van alles wat ons van God afhoudt.

Jezus zelf heeft ook 40 dagen in vasten en gebed in de woestijn doorgebracht voordat Hij aan de verkondiging van de Blijde Boodschap begon.

Veertig jaar trok het volk van het Oude Verbond door de woestijn, alvorens zij het beloofde land bereikte.
Veertig dagen bracht Mozes op de berg door om Gods geboden in ontvangst te nemen.

Veertig nachten bracht Elia in bidden en vasten door in de woestijn totdat hij bij de berg Horeb God mocht ervaren.
Bij zijn gedaanteverandering op de berg zou Jezus omgeven worden door deze twee oudtestamentische personen, toen Hij zich aan zijn leerlingen als verheerlijkte Heer toonde vooruitlopend op zijn verrijzenis.

Jaarlijks bereiden de gelovigen zich eveneens gedurende een periode van veertig dagen voor op het grote Paasfeest om met een gelouterd hart het sterven en verrijzen van Christus met Pasen te gedenken.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Geef voor je kerk...

... is de start van de actie KERKBALANS 2020, of zoals veel parochianen het nog noemen, de Gezinsbijdrage.

We hebben de laatste maanden gelezen en gehoord, dat het Bisdom Roermond in grote financiele moeilijkheden zit. Onze bisschop wordt hiermee geconfronteerd en moet, hoe jammer hij het ook vindt, maatregelen treffen. Er zijn binnen de organisatie van het bisdom enkele mensen ontslagen en een deel van het onroerend goed zal moeten worden verkocht.

Maar ook de parochies heben het financieel erg zwaar. Het onderhouden van de kerkgebouwen vraagt jaarlijks veel geld, evenals het levensonderhoud van onze priesters. Ook onze parochie, bestaande uit de Kerk en de Andreaskapel, moet goed op de kleintjes letten. Onze kerk vraagt uiteraard ook onderhoud, zoals bijvoorbeeld het vervangen van de cv-installatie en renovatie van de glas-in-loodramen, waarvan één raam dit jaar is gerepareerd en het bijhouden van hrt schilderwerk aan de buitenzijde van de pastorie. Dit zijn enkele voorbeelden van groot onderhoud.

Zaterdag 18 januari start de actie KERKBALANS. Daarom schrijven wij als kerkbestuur dit artikeltje. Er zijn nog meer voorbeelden op te noemen, waarvoor wij de inkomsten uit Kerkbalans nodig hebben, maar die kent u vast wel.

Wij vragen u ook  dit jaar weer mee te doen en mocht u nog niet hebben deelgenomen, dan is dit misschien het moment om te starten. Bent u geen kerkganger, dan is het kerkgebouw binnen onze wijk voor u mogelijk ook de moeite waard om in goede staat te worden gehouden.

Wij herhalen maar weer eens, dat onze parochie een ANBI-status heeft, waardoor fiscale voordelen kunnen worden behaald bij het doen van dergelijke giften. Zo kunt u bij onze penningmeester een formulier opvragen waarmee u kunt vastleggen, dat u minimaal gedurende vijf jaren een vast bedrag schenkt aan onze parochie. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Nu de parochies per 1 januari j.l. zijn gefuseerd maken wij geen onderscheid meer tussen parochianen van Ophoven en Leyenbroek. U kunt op één van onderstaande rekeningen storten t.n.v. RK.Parochie Christus Koning en H.Antonius van Padua:

NL 50 INGB 000 105 4286
NL 70 INGB 000 104 0346

Voor uw bijdrage danken wij u hartelijk.

Kerkbestuur

Afdrukken E-mail

Nieuwjaarsborrel 2020

 

 

 

NIEUWJAARSBORREL

VOOR ALLE BEWONERS VAN

OPHOVEN-TUIN VAN GULICK-BEEKDAL - CRAAVELD

OP ZONDAG 5 JANUARI 2020

IN DE LANDJWAER

Een drankje en versgebakken wafels staan klaar van 11.00 – 14.00 uur

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

Landweringstraat 112, Ophoven-Sittard

Het Kerkbestuur, het bestuur én vrijwilligers van de Landjwaer wensen allen sfeervolle Kerstdagen en een gezond 2020!

In samenwerking met

R.K. parochie Christus koning - H. Antonius van Padua  

Organisatie: De Landjwaer

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png