logo_ck met tekst.png

Financieel Verslag 2017

Het Bisdom heeft inmiddels goedkeuring gegeven aan onze financiële cijfers over 2017. Een kort overzicht van de financiële gang van zaken binnen onze parochies Leyenbroek en Ophoven volgt hieronder.

De laatste jaren lopen de inkomsten via kerkbalans (gezinsbijdragen), collectes en bestelde HH.Missen sterk terug. Overlijdens en terugloop van het kerkbezoek zijn hier grotendeels debet aan. Totaal bedroegen deze inkomsten € 31.000.

Aan giften en subsidies mochten wij € 8.000 ontvangen.

Na verkoop van de kerk in Ophoven hebben wij van de opbrengst een aantal nog openstaande schulden kunnen voldoen. Gelukkig bleef er nog een spaarrekening over. De opbrengsten van onze totale beleggingen van beide parochies hebben € 3.000 opgeleverd.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Feestdag Heilige Pater Karel

Vrijdag 5 januari 2019 is het 126 jaar geleden dat het leven van Pater Karel zijn voltooiing bereikte (1893) en hij de bekroning daarvan met de Hemelse heerlijkheid mocht ontvangen. Sindsdien is hij voor ontelbaren een voorspreker geweest bij O.L.Heer door gebedsverhoringen en daadwerkelijke genezingen. Reden te meer om deze hemelse geboortedag dankbaar te blijven gedenken! Voor een feestelijke gelegenheid zal de nieuwe Bisschop van Roermond, Mgr. Drs. H.Smeets te Munstergeleen in de parochiekerk een bijzonder welkome gast zijn en de Hoogmis celebreren, alsmede de predicatie verzorgen. De Pontificale Hoogmis zal zijn om 18.30 uur, opgeluisterd door her Kerkelijk Zangkoor, waarna we traditiegetrouw in kaarsenprocessie naar het Geboortehuis zullen trekken om de Relieken te vereren. Fanfare Juliana heeft haar medewerking aan deze Bidtocht toegezegd.
In het park van de Karelhoeve zal U vervolgens namens de Stichting Pater Carolus Houben een glas glühwein of warme chocomel worden angeboden.

Dankbaar voor de Genade Gods die ons door Pater Karel steeds ten deel valt, nodigen wij U allen van harte uit zijn feestdag met blijdschap te komen meevieren!

Afdrukken E-mail

Overleden

Jonny Damoiseuax-Janssen Smithlaan 151 75 jaar
Theo Ruers Gemmahof 13 88 jaar
Jeanne Mevissen-Krux Sartonlaan 18 89 jaar
Marius van Nistelrooij Kapellerweg 15a 73 jaar

Heer, neem onze dierbare overledenen op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Stille Nacht 200 jaar

Werelds bekendste kerstlied bestaat dit jaar 200 jaar. Op eerste kerstdag 1818 werd dit lied voor het eerst gezongen in de St. Nikolauskerk in het Oostenrijkse Obendorf, vlak bij Salzburg. Europa kampte op dat moment nog met de gevolgen van de oorlog tegen Napoleon dat nieuwe oorlogen, armoede en hongersnood tot gevolg had.
De priester Joseph Mohr schreef de liedtekst, waar vooral hoop uit moest spreken. De plaatselijke onderwijzer Franz Gruber schreef de muziek. Tijdens de eerste uitvoering werd het lied begeleid op gitaar. Het verhaal gaat dat de blaasbalg van het orgel was aangevreten door de muizen en dus niet bruikbaar was. Daarna raakte het lied bekend over de hele wereld en werd vertaald in méér dan 140 talen.

Vredeslied.
Tijdens kerstmis in 1914 staakten zowel Duitse als Engelse soldaten hun gevecht om samen te komen en Stille Nacht te zingen. Ook tijdens de tweede wereldoorlog zongen de presidenten Churchill en Roosevelt dit lied gezamenlijk als hoop op vrede. Mede hierdoor is het lied in 2011 door UNESCO uitgeroepen tot immaterieel erfgoed.

Stille Nacht in Leyenbroek?
Stille nacht kan vooral dit jaar niet ontbreken tijdens de nachtmis in Leyenbroek. Tijdens deze nachtmis die begint om 21:30 zal het projectkoor ‘samen zingen met kerst’ de viering stemmig opluisteren en aanzetten tot volkszang, zodat alle aanwezigen samen kunnen meezingen.
Waar een kapot orgel 200 jaar geleden in Obendorf aanleiding gaf voor Stille Nacht, is een nieuw orgel in de Andreaskapel een teken van een nieuw tijdperk.

Weet U welkom in de vieringen in de komende Kerstperiode!
Wij wensen U van harte Gezegende Kerstdagen en alle goeds voor het Nieuwe jaar.
R.K.Kerkbestuur, H.Broers, pastoor
Assistenten Vic.Em. F.Vroemen, dr. G.Weishaupt.

Afdrukken E-mail

Vieringen Kersttijd

Maandag 24 dec 19.30 uur Gezinsviering in Munstergeleen
In een sfeervolle Gezinsmis vieren we samen het feest
van Jezus’geboorte. Met het Kerstverhaal, vrolijke liedjes en mooie kerstmuziek van een ensemble van de “Munsterglaner”.
21.30 uur Nachtmis m.m.v. Kerkelijk Zangkoor Meerstemmig

Dinsdag 25 dec. 11.30 uur Plechtige Hoogmis m.m.v. Kerkelijk Zangkoor Meerstemmig

Woensdag 26 dec 11.30 uur H.Mis m.m.v. Fanfare St.Jan

Zondag 30 dec 11.30 uur H.Mis m.m.v. Kerkelijk Zangkoor

Maandag 31 dec 18.00 uur H.Mis in Munstergeleen

Dinsdag 1 jan 11.30 uur H.Mis m.m.v. Kerkelijk Zangkoor
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie in de pastorie

Afdrukken E-mail

Uitnodiging Jubileumreceptie Fanfare Sint Jan

Fanfare Sint Jan bestaat dit jaar 65 jaar, een heuglijk feit dat wij niet zomaar voorbij willen laten gaan.

U bent van harte uitgenodigd voor de jubileumreceptie die zal plaatsvinden op zondag 18 november 2018. Tijdens deze receptie zullen ook onze jubilarissen worden gehuldigd.

Jubilarissen
Jeroen Jamar - 40 jaar
Maurice Latten - 40 jaar
Raymond Ubachs - 40 jaar
Albert Mioch - 60 jaar
Harrie van Dael - 65 jaar
Jozef van Dael - 65 jaar
Gerrit Rademakers - 70 jaar

Locatie: Fanfarezaal Leyenbroek, Leyenbroekerweg 105, Sittard
Tijdstip: 13:00 uur

Wij hopen samen met u het 65-jarig bestaan van onze fanfare te mogen vieren.

Tot ziens op zondag 18 november!

Fanfare Sint Jan Sittard-Leyenbroek

Afdrukken E-mail

Sint-Maarten en Sint-Nicolaasfeest Leyenbroek

Hallo allemaal,

Sint-Maarten
Zaterdag 11 november a.s. vieren wij weer het Sint-Maartensfeest.
Om 18.45 uur verzamelen we op het veldje aan de Charles Beltjenslaan/Hoeferlaan. Rond 19.00 uur trekken we samen met Sint-Maarten en fanfare St. Jan door de Kollenberg naar het veld aan de Doolweg. Hier zal het verhaal van Sint-Maarten verteld worden waarna we een groot vuur zullen ontsteken. Ook zijn er prijsjes voor de mooiste, grappigste, gekste of origineelste lampionnen, dus doe je best! Na afloop trakteert Sint-Maarten iedereen op iets lekkers.
Wanneer jullie naar huis wandelen, ga dan vooral zingend langs de deuren. Letten jullie er wel op dat er geen afval op straat wordt gegooid?
Tot slot willen we jullie vragen om GEEN fakkels mee te nemen.
Doe mee!

Lees meer

Afdrukken E-mail

Nieuw orgel voor Andreaskapel

Nadat de Andreaskapel in 2015 weer in ere is hersteld, is de kapel nu helemaal compleet. Een onlangs verworven kabinetorgel ( een klein pijporgel) is geplaatst op het oksaal van de Andreaskapel, zodat er weer mooie klanken te horen kunnen zijn.
Het nieuwe verworven orgel komt uit de Broederenkerk in Deventer en is gebouwd in Schotland door de bekende orgelbouwer Mirrlees uit Glasgow. Het orgel stamt uit 1832 en dus nog ouder dan de kapel zelf. Niettemin lijken kapel en orgel voor elkaar gemaakt. De grootte van het orgel past precies en ook de klankkleur en volume lijken bij de bouw al zijn afgestemd op de grootte van de Andreaskapel. Kortom; We zijn dankbaar dat we zo’n muzikaal juweel in onze kapel hebben kunnen bemachtigen.
Die dankbaarheid wordt nog eens onderstreept op zondag 2 december. Op deze eerste zondag van de advent begint het nieuwe kerkelijke jaar en tevens een nieuw leven voor een oud orgel. Om 16:00 zal tijdens een korte bijeenkomst het orgel worden voorgesteld aan alle aanwezigen en zullen alle klanken hoorbaar zijn. Naast enkele muzikale momenten door de organisten Ger Dutmer en Vincent Snackers, zal er ook een gedicht worden voorgedragen en natuurlijk wordt het nieuwe orgel ingezegend door Z.E.H. Pastoor Broers. U bent allen van harte welkom!

Afdrukken E-mail

Communievoorbereiding

In onze parochie vond tot en met het afgelopen schooljaar de voorbereiding op de Eerste H. Communie plaats binnen de reguliere schooltijd op Basisschool Leyenbroek.

Helaas lijkt hieraan een einde te komen. De directie van de school heeft pastoor aangegeven dat de school géén medewerking meer wenst te verlenen aan het geven van de voorbereidende lessen bínnen de reguliere schooltijd. Daarmee wordt een zeer lange traditie van goede samenwerking tussen school en parochie abrupt beëindigd waarmee naar onze mening ook u, uw kind en de parochie ernstig tekort worden gedaan. Wel heeft de school aangegeven dat de pastoor/catechist eventueel buiten de schooltijden van een lokaal gebruik kan maken.

Pastoor en kerkbestuur hebben, alle omstandigheden meewegende, geconstateerd dat wij nu gedwongen zijn een nieuwe oplossing te zoeken. Vandaar dat wij besloten hebben de katechese van Communie en Vormsel vooralsnog geheel uít de school te halen en de voorbereidende lessen te laten plaatsvinden in een lokaal van ons kerkgebouw.

De Communie lessen zullen gegeven worden op woensdagmiddag, aansluitend aan school van 12.45 uur tot 13.30 uur. Wij realiseren ons terdege dat dit een grote aanslag op uw tijdschema kan zijn, ook voor ons vergt e.e.a. het nodige aanpassingsvermogen.
Overigens vindt er binnenkort nog een gesprek plaats over de gang van zaken in deze kwestie tussen een delegatie van het kerkbestuur en de school.

Wij hebben geen overzicht welke kinderen in aanmerking zouden kunnen komen, daarom:

Ouders die een kind hebben in de leeftijd van groep 4, en wensen dat hun kind in het komend voorjaar de Eerste H. Communie zal doen worden dringend verzocht zich vóór 18 november persoonlijk te melden bij de pastoor:

telefonisch: Pastoor H. Broers, tel. 046.45.120.52
of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dan kan vervolgens een ouderavond gepland worden waarna de voorbereidende lessen aanvangen.
R.K. Kerkbestuur en Pastoor

p.s.: de Presentatiemis zal zijn op Palmzondag 14 april 2019 om 11.30 uur,
de Communiemis op zondag 26 mei 2019 om 11.30 uur.

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png