logo_ck met tekst.png

Vrijwilligers zijn ook hartelijk welkom

Zoals in ieder huishouden en in ieder bedrijf moeten ook wij zorgen, dat we de zaken goed op orde hebben en alles tijdig  regelen voor de te houden erediensten en de toekomst van onze parochie.

Gelukkig beschikken wij over een aantal vrijwilligers die het kerkbestuur ter zijde staan. Maar deze groep medewerkers wordt uiteraard  kleiner waardoor er nu duidelijk behoefte is aan uitbreiding.    

Het kerkbestuur vraagt u eens na te gaan of ook u niet een beetje tijd als vrijwilliger kunt inzetten voor onze parochie. Wij zoeken zowel mannen als vrouwen, jongens en meisjes, op alle terreinen zoals misdienaar/acoliet, collectant, lezer, technisch ondersteuner en bezorger van het parochieblad. Ook zangers en zangeressen zijn welkom in ons koor. Het kan zo gek niet zijn of er moet voor iedereen een taak  zijn.

Het gaat hier niet om uren per week, iedere bijdrage is welkom. Alles is bespreekbaar. U kunt contact opnemen met een van de bestuursleden, waarna wij met u zullen bekijken wat zinvol is.

Voor de telefoonnummers van de leden van het kerkbestuur verwijzen wij naar pagina 2 van dit parochieblad.

Wij hopen, dat wij ook op u kunnen rekenen.

Het kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

Foroxity

Speciaal voor de Senioren uit Sittard / Geleen e.o. wordt op iedere eerste vrijdag van de maand een mooie film vertoond in het FOROXITY THEATER te Sittard van 14.00 tot 16.00 uur voor € 10,50 per persoon. http://www.foroxity.nl

Aansluitend is er een kop koffie / thee en gebak!

coffee-icon   cup-of-tea-icon

Afdrukken E-mail

Cultura Vita – laatste concert

Cultura Vita is ongeveer zes jaar geleden opgericht met als doelstelling: om eens per maand mensen een leuke gezellige zondagmiddag te bezorgen. Met name mensen die weinig aanloop hadden en op zondagmiddag eigenlijk niet wisten wat ze zouden gaan doen. Het programma bestond uit een fijne muziekuitvoering, die elke maand anders was.
Geleidelijk is in de afgelopen jaren het aantal activiteiten dat georganiseerd werd steeds groter geworden, zodat er nu een geweldig grote keuze is waar naar toe te gaan. Hierdoor nam het aantal deelnemers aan onze activiteit langzaam af. Tevens zijn het laatste jaar de parkeertarieven zodanig verhoogd dat dit ook een aantal mensen afschrikte om te komen. En dat alles heeft tot gevolg dat we ons gedwongen zien om onze activiteit te stoppen.
Op zondag 16 juni gaven we onze laatste muziekuitvoering.

Het feit dat Cultura Vita stopt, betekent natuurlijk niet het einde van de Filmclub voorstellingen, die we mede mogelijk hebben gemaakt. Foroxity Filmarena Sittard blijft ook in de toekomst elke eerste vrijdagmiddag van de maand een mooie film vertonen.

Afdrukken E-mail

Dagbedevaart Scherpenheuvel

De parochie Leijenbroek-Ophoven organiseert op dinsdag 18 juni een bedevaart naar Scherpenheuvel en Averbode. Na twee jaar een bezoek te hebben gebracht aan Banneux, bezoeken zij het andere grote bedevaartsoord van België. De dagreis vertrekt per touringcar om 8.30 aan de kerk van Leijenbroek. In Scherpenheuvel aangekomen zal er om 11:00  een eucharistieviering plaatsvinden ter plekke, waarna er vrije tijd is tot 14:00. Dan start een meditatieve wandeling over het bedevaartcomplex. Om 15:00 vertrekt de bus verder op weg naar Averbode, waar iedereen op eigen gelegenheid de bekende abdij kan bezoeken en in de gasterij van de abdij kan vertoeven. Om 18:00 wordt deelgenomen aan het avondgebed met de paters Norbertijnen, waarna de bus weer terugkeert naar Sittard. Deelname aan deze dag vol devotie en gezelligheid kost € 17,50. Maaltijden zijn niet inbegrepen. Informatie of opgave kan via het parochiekantoor 046-4512492 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail

Cultura Vita

Zondagmiddagconcerten in het Gruizenkerkje vanaf 15.00 ; entree bedraagt € 10,00

16 juni        FENNA OGRANJENSEK MET SOLISTEN

Afdrukken E-mail

Overleden

Lia Graat-Renet    v/h Ophoven    92 jaar
Olv van Hout    Leyenbroekerweg 152 64 jaar

Heer, neem onze dierbare overledenen op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Huwelijk

Voornemens een Christelijk huwelijk te sluiten zijn Patrick Ubachs uit Leyenbroek en Pamela Brands uit Munstergeleen, beiden woonachtig in Munstergeleen. De plechtigheid zal plaatshebben op 24 mei om 15.00 uur in de kerk van Leyenbroek. Wij wensen hen een lang en gelukkig leven samen.

Afdrukken E-mail

Pinksteren: 7 gaven van de H. Geest

In het bekende lied “Kom, Schepper Geest” bidden we “Gij schenkt Uw gaven zevenvoud”. Wat zijn die gaven van de Heilige Geest ? In de liturgie van het Vormsel wordt er bijzonder om gebeden. De bisschop of zijn vertegenwoordiger bidt daar: “Wij bidden U:
zend over hen de heilige Geest, de Trooster, schenk hun de geest van wijsheid en verstand, de geest van inzicht en sterkte, de geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw naam. Door Christus onze Heer. ”Die gaven van de Heilige Geest is niet zomaar iets wat uitgevonden is maar vinden we in de profeet Jesaja, waar we lezen: “De geest van de Heer zal op hem rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en heldenmoed, de geest van liefde en vreze des Heren, en deze vreze des Heren zal hij uitstralen.” (Jesaja 11, 2-3) Die gaven helpen ons om ten volle werktuig van God in deze wereld te zijn. De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt ons over die zeven gaven: “In hun volheid behoren ze toe aan Christus, de Zoon van David. Ze voltooien de deugden van hen die ze ontvangen en brengen die tot volmaaktheid. Ze maken de gelovigen volgzaam om onverwijld te gehoorzamen aan de goddelijke ingevingen” (CKK 1831)

Lees meer

Afdrukken E-mail

Vieringen Goede Week en Pasen

Maandag 15 april
19.00 uur    H.Mis + Boeteviering     Andreaskapel

Witte Donderdag 18 april
19.00 uur    Herdenking laatste Avondmaal  in de Kerk

Goede Vrijdag 19 april
15.00 uur    Plechtige Kruisweg   Andreaskapel
18.30 uur    Herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer
        Munstergeleen

Paaszaterdag 20 april
20.00 uur    Plechtige Paaswake    Munstergeleen

Paaszondag 21 april
11.30 uur    Plechtige Hoogmis m.m.v. Zangkoor Meerstemmig

Tweede Paasdag 22 april
11.30 uur    Hoogmis

Afdrukken E-mail

Lenteconcert

zondag 19 mei a.s. in de kerk van het
Apostolisch Genootschap, Kromstraat 8 te Sittard
Het concert wordt verzorgd door het Gemengde Zangkoor van het Apostolisch Genootschap en mezzosopraan Ellen Zimmer met piano en orgelbegeleiding door Jo Canten.
Vrije gave voor de restauratie van het orgel uit het Franse Klooster.

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png