logo_ck met tekst.png

Samen zingen met kerstmis

Kerstmis is voor iedereen een betekenisvol feest. Er mag ook wat gevierd worden met de geboorte van Jezus. Vrede op aarde begint met het samen zijn en samen vieren van dit feest. En hoe kun je verbondenheid nog fijner uiten dan samen te zingen.
Dat kan dit jaar in de kerk van Leijenbroek. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te zingen in het grote kerstkoor. Kun je niet zingen? Niet erg! kun je geen noten lezen? Geen probleem! Wil je niet lid worden van een koor? Hoeft niet! Dat doet allemaal niet ter zake, want zingen kan en mag iedereen. Of je nou wel of niet muzikaal of gelovig bent, het maakt allemaal niet uit. Het gaat erom dat iedereen samen mag zingen. Bekende en onbekende kerstliederen die ten gehore worden gebracht tijdens de nachtmis op maandagavond (kerstavond) 24 december om 20:00 en/of dinsdag (eerste kerstdag) 25 december om 11:30 tijdens de kerstvieringen in de Christus Koning-kerk in Leijenbroek.
Op donderdagen 15,22 en 29 november en 6, 13 en vrijdag 21 december zijn repetities van 19:30 tot 20:30 in de Christus Koning-kerk, Leijenbroekerweg 107. Aanmelden/informatie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meditatief zingen in de Andreaskapel Leijenbroek
Je kunt blijdschap, verdriet etc. op vele manieren uiten. Eén manier is zingen. Het zingen van eeuwenoude gregoriaanse muziek en andere meditatieve liederen. Samen zingen, samen luisteren naar de tussenliggende stilte. Op deze manier word je één met jezelf, één met je omgeving en ervaar de diepste bron van jezelf, je ziel, noem het God. Muzikale kennis of ervaring is niet van belang. Gewoon meedoen en je overgeven aan de klanken die je vanzelf meenemen naar je diepste zijn. Zachtjes zingen, oorverdovende stilte en meegolven op je eigen adem en de adem van de gezamenlijke G/geest.
Voorlopig zijn deze muzikale bijeenkomsten gepland vanaf 24 oktober op de woensdagmiddag van 14:30 – 15:30 in de Andreaskapel aan de Leijenbroekerweg.
Meer informatie en aanmelden is mogelijk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail

Vriendengroep de “Sieskes"

De onlangs opgerichte vriendengroep de "Sieskes” organiseert gezellige en bijzondere activiteiten voor senioren, die woonachtig zijn in en rond Sittard.
Denk hierbij aan culturele activiteiten, het bezoeken van bijzondere evenementen of een gezellige lunch of diner. Een mooie gelegenheid om er even uit te zijn en geheel vrijblijvend nieuwe mensen te leren kennen.
U hoeft nergens lid van te worden. Iedereen mag meedoen aan onze activiteiten .
Wilt U meer informatie neem dan contact op met Marja Kroon.
Telefoon 046-4520431.
Op dit telefoon nummer kunt u zich ook aanmelden voor de activiteiten ,die via dit parochieblad aangekondigd zullen worden.
De Sieskes vliegen weer uit. Vliegt U met ons mee ?

Namens “de Sieskes”
Marja Kroon ,Tilly Bastiaens, Marjolijn Zieren, Mary-lou Jessen-John Vlek.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Bridgecursus voor Beginners

U krijgt binnenkort de gelegenheid om de beginselen van de Koning onder de kaartspelen dit onder de knie te krijgen:
Zes samenwerkende bridgeclubs organiseren een bridgecursus voor beginners.
De cursus omvat twee keer twaalf wekelijkse bijeenkomsten van twee en een half uur. De eerste reeks van twaalf begint op 20 september 2018 en met de tweede reeks zal begin 2019 worden gestart. De lessen worden gegeven in zalencentrum “De Oase”, Bachstraat 51 in Sittard.
De kosten bedragen €65.= per twaalf lessen, exclusief het lesmateriaal.

Voor verdere informatie en/of aanmelding voor deelname kunt U terecht bij:
Loek Curvers, tel: 06 37454974
Betty Hellebrekers, tel: 046 4492478

Aanmelding is ook mogelijk door invulling van het aanmeldingsformulier, dat via het bijgaande email-adres opgevraagd kan worden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Afdrukken E-mail

Miva Collecte 2018

Dit jaar vraagt MIVA uw aandacht voor een project in één van de armste regio’s van Zimbabwe. Een gebied waar medische zorg voor de allerarmsten onbereikbaar is. Sommige veldwerkers lopen uren naar de dorpen om gezinnen van medische hulpmiddelen te voorzien zoals een rolstoel of krukken. Een auto maakt dan het verschil. Samen met uw bijdrage kan Miva ze op weg helpen om nog meer kinderen en jongeren te bereiken en hen de zorg te geven die zo hard nodig is.

In verband met de Rosa-processie vindt de kerkdeurcollecte voor MIVA een week eerder plaats t.w. op zondag 2 september.
 
Hartelijk dank voor Uw steun.

Afdrukken E-mail

Bedevaart naar Banneux 2 oktober 2018 en bezoek aan de Kruiswegstaties in Moresnet

De parochie Christus Koning organiseert een bedevaart naar Banneux op dinsdag 2 oktober a.s. Het bedevaartsoord ontstond nadat de 12 jarige Mariette Beco verklaarde dat Maria haar in 1933 acht keer was verschenen en dat Maria zich toen de Vierge des Pauvres (Maagd van de Armen) had genoemd.

Tevens bezoeken we de kruisweg in Moresnet. Vanaf 1850, als gevolg van de genezing van vallende ziekte van Arnold Franck, ontwikkelde zich in Moresnet de verering van de Moeder Gods. De overste van de Franciscanen, Johannes Ruiter, besloot in 1895 naast de kapel een kruisweg te bouwen waarmee hij de toewijding aan de H.Franciscus van Assisi zou verbinden aan de verering van de Heilige Maagd.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Bedevaart Sittard-Kevelaer op maandag 10 september

Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een miljoen bezoekers. De van oudsher grootste groepsreis vanuit ons land organiseert de Broederschap Sittard-Kevelaer. Al sinds 1669 (!) trekken elk jaar in september honderden mensen vanuit Sittard en wijde omgeving naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de bedevaart naar de Mariastad op maandag 10 september. Gaat u ook mee?

Lees meer

Afdrukken E-mail

In Memoriam

Op 27 mei l.l. overleed Mevr. Rosie penners-Maas in de leeftijd van 85 jaar. Gedurende ruim 20 jaar was zij een toegewijd koster van onze Christus-Koningkerk.

Op Pinksterdag 2015 mochten we haar bijzonder in de schijnwerper zetten, omdat haar toen in naam van onze Heilige Vader Paus Franciscus, de Kerkelijke Onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” mocht worden uitgereikt.

Het moge duidelijk zijn dat Mevr. Penners-Maas voor onze gemeenschap grote verdiensten heeft gehad, niet alleen op kerkelijk vlak -20 jaar onbezoldigd vrijwillig koster- maar dat ook haar maatschappelijke inzet blijk gaf van een vanuit haar geloof zich willen inzetten voor het maatschappelijk welzijn van anderen.

Op uiterst bescheiden wijze en met ongelofelijke accuratesse droeg zij zorg voor de haar toevertrouwde taken. Op 8 juli was voor haar de Zeswekendienst. Wij zullen haar -en haar echtgenoot Jo- in gebed dankbaar blijven gedenken.

Afdrukken E-mail

Overleden

Wil Vroomen Kromstraat 14 82 jaar 
Luc Dupuits Hoeferlaan 27 68 jaar
Gedurende 40 jaar lid van ons Kerkelijk Zangkoor

Heer, neem onze dierbare overledenen op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Jezus redt (het niet alleen)

Diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers zag laatst in een treincoupé de poster 'Jezus redt' en kwam daartoe tot de volgende overweging.
 
Stations, treinen en sommige openbare gebouwen zijn inmiddels geworden tot plaatsen, waar elk vrij plekje is behangen met reclameteksten. Dat brengt geld op. Meestal zijn de reclameborden schreeuwerig van aard, provocerend en niet altijd getuigend van goede smaak. Soms zijn er ook teksten die ons attent maken op een bepaalde voorziening, die geschapen is voor een of andere hulpbehoevende doelgroep: zorg voor allochtonen of opvang die geboden wordt aan moeder en kind bij een ongewenste zwangerschap. Het is ook heel gebruikelijk, dat bepaalde christelijke kerken via dergelijke reclameborden oproepen tot geloof in Jezus en tot een andere levenswijze. Bekend is het verzoek om niet te vloeken of door andere uitspraken of kreten de naam van God niet beledigend uit te spreken. Zo was er laatst in een treincoupé een poster aange­bracht met tekst: 'Jezus redt'.
Persoonlijk ligt mij deze manier van prediking niet zo. Ik ben de mening toegedaan, dat men het Evangelie niet met een slimme reclametechniek aan de man/vrouw kan brengen. Verkondiging werkt niet via een reclamebureau.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Missie

De opbrengst van de collecte van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) bedraagt € 128,51.

Hartelijk dank voor Uw steun

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png