logo_ck met tekst.png

PARKFESTIVAL SITTARD, u komt toch ook met de hele familie?

Voor de 24e keer wordt op Koningsdag, zaterdag 27 april 2019, in het monumentale stadspark van Sittard het Parkfestival georganiseerd. Een familie evenement voor iedereen van 0 tot 99 jaar.  Een heerlijke dag voor de hele familie, waarop niets moet en heel veel mag. Misschien wel het állerleukste familie-uitje op Koningsdag, dit wilt u zeker niet missen!

Kinderrommelmarkt (vanaf 8.00 uur)
De kinderrommelmarkt start al vroeg. De kinderen met hun ouders komen met hun spullen vaak al om 8.00 uur en zijn voor ze alles opgezet hebben al aan het verkopen. En natuurlijk is de koffiekraam al vanaf een uur of 8 geopend.

Lees meer

Afdrukken E-mail

De Ouderenadviseur

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen buurt is een wens van veel senioren. Gelukkig zijn er veel voorzieningen, regelingen en activiteiten op het gebied van welzijn, wonen, zorg en financiën die dit mogelijk maken. Maar weet u ook welke mogelijkheden er zijn? En hoe u hier nú of in de toekomst gebruik van kunt maken?

Tijdens een huisbezoek gaat de Ouderenadviseur met u in gesprek over hoe u het wonen, de zorg en het welzijn ervaart. U krijgt volop de gelegenheid om uw verhaal te doen en om vragen te stellen. De Ouderenadviseur gaat altijd uit van uw wensen en behoeften en gaat zeer vertrouwelijk te werk.

U kunt bij mij als Ouderenadviseur terecht voor de thema’s: Wonen, Welzijn, Zorg, Verkeer en vervoer, Financiën. U hoeft hiervoor niets te betalen; ik ben vrijwilliger.

WMO-loket:
Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen (zelfredzaamheid) en dat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij (participatie).
Hiervoor biedt de gemeente maatschappelijke ondersteuning aan. Dit zijn algemene voorzieningen (vrij toegankelijk zonder voorafgaand onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden) en maatwerkvoorzieningen als huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen of aanpassingen aan woningen die over het algemeen tot stand komen na een Keukentafelgesprek met een medewerker van het WMO-loket, eventueel met ondersteuning van mij als u dat wenst.

Jan Maassen, Ouderenadviseur KBO Ophoven, 06-51614362.

Afdrukken E-mail

Paaseierenverkoop door Fanfare St.Jan

In de week voor Pasen komen de leden van Fanfare St.Jan bij U aan de deur de mooie gekleurde paaseieren te koop aanbieden. U steunt met de koop het instrumenten- en uniformfonds van de vereniging.

Wilt U eieren bestellen? Dat kan tussen 15 en 18 april bij mevrouw Ubachs tel. 06 25 42 32 86 of tel. 06 48 26 82 14.

Afdrukken E-mail

Vastenactie 2019

Vastenactie 2019 Zambia

De Vastenactie richt onze blik ook dit jaar op de  school voor Landbouw en Techniek in Mpongwe in Zambia in Afrika. In 2017 is met uw ondersteuning de gehele elektriciteit aangelegd in de grote school voor Landbouw en Techniek in Mpongwe-Zambia. In 2018 is de opslagruimte verbouwd tot keuken en ingericht voor de studenten. Ook zijn er diverse leermiddelen aangeschaft waardoor o.a. de naaicursus met 17 leerlingen van start is kunnen gaan. Voor april 2019 hopen we alle leermiddelen te hebben aangeschaft en de kippenrennen te hebben gebouwd. Nu willen we vooral inzetten op de mechanisatie van de landbouw: Van Os naar Tractor.
De dekenaten Schinnen en Sittard  ondersteunen in 2019 voor de laatste keer het project. We doen daarbij weer een beroep op u om mee te doen.

Vastenactie kiest partij voor de armste mensen. Kiest voor eerlijk delen, voor hier wat minder en daar wat meer, onder het motto: “Samen maken we er meer van”. Vastenactie ondersteunt initiatieven tégen armoede en vóór een betere leefomgeving.

U kunt uw bijdrage over maken op de bankrekening van Vastenactie:
NL21 INGB 0000 0058 50 o.v.v. Van os naar tractor: mechanisatie in de landbouw. Projectnummer 401257 of via de vastenzakjes in de collectebussen in de kerk .

Meer info over de stichting vindt u op : www.mpongwe.nl

Afdrukken E-mail

Gedoopt

17-2 Lola van Hout Gulicksestraat 3
30-3 Elisa Bischoff    Sartonlaan 9

Proficiat  Lola, Elisa en ouders.

Afdrukken E-mail

Overleden

Piet Tops    Charl.Beltjenslaan 2 90 jaar   
Leo Kox Dr. Poelslaan 5    87 jaar

Heer, neem onze dierbare overledenen op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Wijwater met Pasen

Voor gelovigen is het iets vanzelfsprekends: voor men de kerk binnentreedt, gaat men naar het wijwatervat, doopt er de vingertoppen van de rechterhand in en maakt zich een kruisteken. Waarom doen we zoiets ?

Met dat teken drukken we eigenlijk twee dingen uit, voor we de kerk binnentreden om er te bidden of om de Eucharistie te vieren. Het kruisteken dat we maken is het teken van ons geloof. We betreden het Huis van God en we stellen een teken van ons geloof in Hem. We drukken door dat kruisteken ons geloof uit in onze God die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Elke keer als we een kruisteken maken is dat “een beroep doen op de genade van de Verlosser, die mij in staat stelt te handelen in de Geest, als kind van de Vader” (CKK 2157). Als we ons een kruisteken met wijwater maken, dan herinnert ons dat aan ons doopsel en drukken wij daarmee uit dat we als gedoopten onlosmakelijk verbonden zijn met onze Drie-ene God.

Al van in het begin van het christendom blijkt het een gebruik te zijn. Vroeger stonden er waterkruiken bij de ingang van de kerk en waste men hoofd, handen en voeten om zuiver het Huis van God te betreden.
Elk rooms-katholiek kerkgebouw moet over een plaats voor het doopsel beschikken maar ook over een wijwatervat zegt ons de Catechismus van de Katholieke Kerk in nummer 1185: “De verzameling van het Volk van God begint met het doopsel: de kerk moet dus beschikken over een plaats voor de viering van het doopsel (doopkapel) en zij moet de herinnering aan de doopbeloften bevorderen (wijwater).”

Wijwater is gezegend water, water waarover Gods Zegen is uitgesproken. Het kan water zijn dat gezegend is tijdens de Paaswake, het kan water zijn dat gezegend werd bij gelegenheid van een doopsel. De priester of de diaken kan ook altijd water zegenen.
In de Catechismus van de Katholieke Kerk wordt ons de belangrijke betekenis van het water nog eens voorgehouden: “De symboliek van het water is kenmerkend voor de werking van de heilige Geest bij het doopsel. Na het aanroepen van de heilige Geest wordt het water immers het werkzame teken van de wedergeboorte: evenals ons leven, voor onze geboorte, tijdens de zwangerschap, zich ontwikkelde omgeven door water, zo geeft het water van het doopsel werkelijk aan dat onze geboorte tot het goddelijk leven ons in de heilige Geest geschonken wordt. Maar ‘gedoopt in één Geest’ zijn wij ook ‘gedrenkt met één Geest’: de Geest is daarom ook persoonlijk het levende water dat uit de gekruisigde Christus opwelt als uit zijn bron en dat in ons opwelt tot eeuwig leven.”
In de Paaswake zullen we nieuw wijwater zegenen. U mag het ook mee naar huis nemen, om thuis elke dag ook ’n kruisje te maken. Alvast ’n Zalig Pasen, welkom in de vieringen!

Afdrukken E-mail

Misdienaars en acolieten

Om de eucharistie mooi te vieren hebben we graag assistentie van misdienaars en acolieten. Jongens, meisjes, ouderen, hebt U tijd om bij toerbeurt ’s zondags of bij uitvaartdiensten mee te helpen? Wilt U informatie? Telefoonnummer van de koster, H.Brinkman 046-4519001.

Afdrukken E-mail

Overleden

Lenie Dols-Ronkartz v/h Geleenstraat Ophoven 82 jaar 
Lenie Durlinger-Gruisen Op de Kollenberg 19 89 jaar
Gerda Römers-Golsteijn Prevotlaan 8    86 jaar

Heer, neem onze dierbare overledenen op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

GEEF VOOR JE KERK

Dat is het motto voor de actie Kerkbalans van dit jaar. De samenwerkende kerken vragen hun leden ieder jaar een geldelijke bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. Vroeger noemden we dit “gezinsbijdrage”, maar sedert enkele jaren spreken we van actie Kerkbalans.

De kerk, ook de onze, moet een actieve geloofsgemeenschap zijn waar wij elkaar ontmoeten in de vieringen en waar wij geïnspireerd en bemoedigd worden. De kerk is er voor iedereen of je nu wel of geen lid bent en waar je terecht kunt ook voor een luisterend oor.

Ook uw kerk heeft haar financiële zorgen om te voorkomen dat we jaarlijks inboeten op ons zorgvuldig opgebouwde vermogen. Dit vermogen proberen we veilig te stellen voor de onzekere toekomst.

De vaste kosten komen ieder jaar terug. Denk maar aan het onderhoud van onze priesters en het in goede staat houden van de gebouwen; het wekelijks opluisteren van onze kerkdienst door het koor en de versiering en altaarbenodigdheden zijn ook posten die regelmatig betaald zullen moeten worden. Zo zijn nog vele kostenposten te benoemen.
Gelukkig hebben wij nog enkele vrijwilligers die ons ondersteunen en daardoor de kosten drukken.

Hoe dan ook, het zal duidelijk zijn, dat wij ook uw financiële hulp dit jaar weer hard nodig hebben. Daarom doet het kerkbestuur een dringend beroep op u om uw bijdrage aan Kerkbalans ook dit jaar weer te voldoen. Dit kan door storting
- Parochianen Leyenbroek op bankrekeningnr. NL 50 INGB 000 105 42 86
t.n.v. Parochie Christus Koning
- Parochianen Ophoven op bankrekeningnr. NL 70 INGB 000 104 03 46
t.n.v. Parochie H.Antonius van Padua

Het zal iedereen toch ook wel bekend zijn, dat wij de kosten van de eucharistieviering tijdens uw uitvaart in onze parochiekerk (deels) vergoeden indien u de laatste vier jaar heeft deelgenomen aan Kerkbalans. Zorgt u er dan wel voor, dat uw uitvaart t.z.t. ook in onze parochiekerk wordt gehouden.

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt het volledige bedrag aftrekken. Voor periodieke giften moet een overeenkomst worden opgemaakt. Hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Doet u al mee aan Kerkbalans, dan zeggen wij u hiervoor hartelijk dank. Doet u nog niet mee, maar voelt u toch enige band met onze parochie of het kerkgebouw in onze wijk, dan bent u van harte welkom ... en dan zeggen wij bij voorbaat dank U wel.

Het kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png