logo_ck met tekst.png

Zonnebloem Ophoven – Leyenbroek

Activiteiten:

Vrijdag 27 maart
Da Capo:     Lentelunch
Locatie:    DaCapo College, Milaanstraat 125, Sittard
Kosten:        € 10,25 exclusief drankje
Vervoer:    € 2,00 aan uw chauffeur te betalen
Vertrek:    11.30 uur
Aanvang:    12.00 uur
Opgave:    tot 20 maart

Woensdag 15 april
Toneelclub Euverhaove is zich aan het opmaken voor een geweldige nieuwe productie met de titel “La Cucaracha”.
Locatie:    zalencentrum Oos Kaar in Sittard, Heldersestraat 41, 6136 Overhoven
Kosten:        € 6,50 inclusief consumptie
Vervoer:    € 2,00 aan uw chauffeur te betalen
Vertrek:    18.00 uur
Aanvang:    19.00 uur, zaal open om 18.00 uur
Opgave:    tot 1 april

Lees meer

Afdrukken E-mail

Buxus

Heeft U nog buxus struiken in de tuin en kunt U wat takjes missen voor palmzondag?

U kunt ze inleveren op donderdag ochtend in de pastorie of even bellen naar 046 4517068.

Hartelijk dank.

Afdrukken E-mail

De Veertigdagentijd

De periode van de Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Het is een bekeringstijd. Zich bekeren is: zich weer (meer) wenden tot God en zich afwenden van alles wat ons van God afhoudt.

Jezus zelf heeft ook 40 dagen in vasten en gebed in de woestijn doorgebracht voordat Hij aan de verkondiging van de Blijde Boodschap begon.

Veertig jaar trok het volk van het Oude Verbond door de woestijn, alvorens zij het beloofde land bereikte.
Veertig dagen bracht Mozes op de berg door om Gods geboden in ontvangst te nemen.

Veertig nachten bracht Elia in bidden en vasten door in de woestijn totdat hij bij de berg Horeb God mocht ervaren.
Bij zijn gedaanteverandering op de berg zou Jezus omgeven worden door deze twee oudtestamentische personen, toen Hij zich aan zijn leerlingen als verheerlijkte Heer toonde vooruitlopend op zijn verrijzenis.

Jaarlijks bereiden de gelovigen zich eveneens gedurende een periode van veertig dagen voor op het grote Paasfeest om met een gelouterd hart het sterven en verrijzen van Christus met Pasen te gedenken.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png