logo_ck met tekst.png

Bedevaart naar Banneux 2 oktober 2017

Het is nog mogelijk om U op te geven voor de bedevaart. Aanmelden kan bij:
dhr. Lousberg tel.046 44 217 19
pastorie Leyenbroekerweg 107 op
donderdagochtend van 9.30 – 12.00 uur.
Vertrek 8.30 uur vanaf de kerk van Leyenbroek
Kosten € 20,00 per persoon.

Afdrukken E-mail

Het ei in het Evangelie

De afgelopen tijd krijgen we elke dag wel iets te horen over de eierencrisis. Er is Nederland en België heel wat te doen over besmette eieren. Fipronil, een antiluizenmiddel dat verboden is in de voedselketen, is terecht gekomen in onze eieren. Tientallen bedrijven worden geblokkeerd door de Fipronil-crisis. Eieren worden uit de handel genomen, duizenden kippen worden afgemaakt, mensen maken zich zorgen. Het is dus een en al ei wat de klok slaat...
Heeft Jezus ook iets met eieren ? In het elfde hoofdstuk van het Lucasevangelie gebruikt Hij het beeld van een ei om ons iets over het bidden te vertellen.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Kroetwusj

Een vroeger gebruik om bij gelegenheid van het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming te herdenken dat de graanoogst van de velden was gehaald, is als een traditie ingevoerd om de kroetwusj te zegenen. U mag zelf een boeketje meenemen. Als geheugensteuntje volgt hier de samenstelling van de kroetwusj waarbij slechts 7 kruiden vereist zijn:

2 broodgranen (tarwe, rogge of ander graansoort)

2 geneeskundige kruiden (kamille, duizendblad of boerenwormkruid)

2 onheilswerende kruiden (alsem, leverkruid of wilde marjolein)

1 boomvrucht, takje van walnoot, appelboom of pruimenboom.

Het geheel kan verder nog worden opgesierd met veldbloemen als margrieten of klaprozen.

Afdrukken E-mail

Miva

Landelijk vindt op 26/27 augustus de Miva collecte plaats. In verband met de Rosa-processie hebben we de collecte een week uitgesteld, we staan 3 september aan de kerkdeur om u een gift te vragen voor de veldwerkers in Burkina Faso. Dit is een van de armste landen van de wereld. Het land heeft te kampen met droogte en slechte voorzieningen op het gebied van gezondheid. De infrastructuur is slecht, het grootste gedeelte van de wegen is onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. Veldwerkers gaan de dorpen in om de meest kwetsbaren te bereiken en hen te helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang.MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte meerdere veldwerkers van een brommer te voorzien en daarmee meer mensen in Burkina Faso een nieuwe toekomst te kunnen geven.
Helpt U mee?

Afdrukken E-mail

Sensoor

Sensoor locatie Heerlen is hard op zoek naar nieuwe luisterhelden voor het vrijwilligersteam. De ruim 1000 vrijwilligers uit het hele land voeren dagelijks vele gesprekken met mensen die angstig zijn, het leven niet meer zien zitten onzeker zijn of gewoon behoefte hebben aan contact. Meer informatie en aanmelden voor vrijwilligerswerk kan via www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk.

Afdrukken E-mail

Bedevaart naar Banneux 2 oktober 2017

De parochie Christus Koning organiseert een bedevaart naar Banneux op maandag 2 oktober a.s.
Het bedevaartsoord ontstond nadat de 12 jarige Mariette Beco verklaarde dat Maria haar in 1933 acht keer was verschenen en dat Maria zich toen de Vierge des Pauvres (Maagd van de Armen) had genoemd.
Tevens zullen we een bezoek brengen aan het Heiligdom van Tancrémont. De oorsprong van het Kruis van Tancrémont is gehuld in mysterie: is het een byzantijns kunstwerk dat Kruisvaarders uit het Oosten hebben meegebracht, zoals de glasramen van de kapel het suggereren? En hoe raakte dit houtsnijwerk begraven in Tancrémont in 1830?
Dit kruis en de eenvoudige kapel die het herbergt maken van Tancrémont een bedevaartsoord sinds 1895.

Het programma van de bedevaart luidt:
8.30 uur Vertrek per bus vanaf de kerk van Leyenbroek
11.00 uur Bedevaart Mis
Lunchpauze
13.30 uur Film over de verschijningen
15.00 uur Lof
Na het lof vertrek naar Heiligdom van Tancrémont
16.30 uur Terugreis naar Sittard.

Aanmelden: dhr. Lousberg tel. 046 44 217 19
Pastorie Leyenbroekerweg 107 op donderdagochtend van 9.30 – 12.00 uur
Kosten: € 20,00 per persoon.
Denkt U aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs.

Afdrukken E-mail

Bedevaart Sittard-Kevelaer op maandag 11 september

De meest Nederlandse bedevaartplaats van Duitsland viert feest. Het is dit jaar 375 jaar geleden dat de marskramer Hendrik Busman op weg van Geldern naar Kleef een stem hoorde, die hem de opdracht gaf om een kapelletje te bouwen. Niet lang daarna werden er onverklaarbare genezingen gemeld. Dat was het begin van Kevelaer als bedevaartplaats. De regio hoorde indertijd tot het bisdom Roermond. Daarom werd op last van de toenmalige vicaris-generaal van Roermond in Venlo een synode gehouden om de gebeurtenissen in Kevelaer te onderzoeken. En ze werden als authentiek beoordeeld. Vanaf dat moment mocht het stadje zich officieel als bedevaartsoord presenteren.

Direct kwamen er ook vanuit onze regio bedevaarten op gang. Sommige van die bedevaarten bestaan nog steeds, zoals de bedevaart die de Broederschap Sittard-Kevelaer al sinds 1669 organiseert.
Ieder jaar trekt deze Broederschap met velen vanuit Sittard en wijde omgeving ter bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de bedevaart op maandag 11 september. Gaat u ook mee?

Lees meer

Afdrukken E-mail

Week Nederlandse Missionaris

De opbrengst van de kerkdeurcollecte op Pinksterzondag gedraagt: € 132,45. Hartelijk dank.

Dit jaar gaat de opbrengst van de Vastenactie naar het aanleggen van de elektriciteit in een grote school voor Landbouw en Techniek die de stichting “Geef kinderen van Mpongwe een Toekomst” aan het bouwen is. Tijdens de Vastenactie, maar ook daarvoor is de school regelmatig onder uw aandacht gebracht via het parochieblaadje.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Gij zijt Petrus...

Een plek op deze aarde die me altijd een ontroerend gevoel geeft, is de Sint-Pietersbasiliek van Rome. Wanneer ik die grote kerk zie, dan heb ik het gevoel: hier is het hart van onze Rooms-Katholieke Kerk. Onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek ligt de apostel Petrus begraven. Volgens de overlevering is de apostel Petrus hier gekruisigd en begraven. Dicht bij die kerk woont de Paus, de bisschop van Rome, de opvolger van de apostel Petrus.

Centraal in de koepel van de Sint-Pietersbasiliek staan de woorden van Jezus tot Petrus, in het Latijn: “Tu es Petrus”. Jezus had tot Petrus gezegd: “Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen”. Dat zijn nogal klinkende woorden. Jezus had dat niet zomaar tegen Petrus gezegd maar daar was iets aan vooraf gegaan. Het zestiende hoofdstuk van het Matteüsevangelie vertelt ons dat Jezus in de streek van Caesarea van Filippus kwam en daar vroeg Hij aan zijn leerlingen wat de mensen zoal allemaal over Hem vertelden: “Wie is volgens de opvatting van de mensen de Mensenzoon ?” En dan beginnen de leerlingen aan Jezus alle mogelijke praatjes en beweringen die ze al gehoord hebben te vertellen: “Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten”.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png