logo_ck met tekst.png

Hoe gaat het met de financiën van onze parochie?

Onze parochie Christus Koning en H.Antonius van Padua heeft één kerk voor het houden van de erediensten, maar financieel voeren wij nog altijd twee afzonderlijke administraties.

 

De parochie H.Antonius van Padua heeft nog uitsluitend inkomen uit bijdragen Kerkbalans, uit huuropbrengsten en uit renteopbrengst van spaargeld.

Helaas lopen de jaarlijkse bijdragen voor Kerkbalans sterk terug; van € 7.000 in 2013 naar   € 5.400 in 2015.

Daarbij lopen de kosten, voornamelijk van verzekeringen, onderhoud en beperkte energie van de kerk ieder jaar op.

Het bisdom heeft recht op een deel van de inkomsten, het afgelopen jaar € 1.600.

Het is in 2015 gelukt een positief saldo van bijna € 3.000 over te houden.

Het zal duidelijk zijn, dat wij er alles aan doen de kerk te verkopen, zodat wij de jaarlijkse lasten van het gebouw in ieder geval niet hebben en openstaande vorderingen van o.a. het bisdom kunnen voldoen.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Wat betekent uw bijdrage aan kerkbalans?

Kerkbalans is sinds enkele jaren de nieuwe naam van de vroegere “gezinsbijdrage”. Omdat wij willen voorkomen, dat over de betekenis van Kerkbalans misverstanden bestaan, geven wij zo nu en dan via dit parochieblad hierover informatie.

Bijdragen die u geeft via Kerkbalans zijn bestemd voor het dekken van de kosten die onze parochie jaarlijks maakt. Hieronder moet u verstaan het levensonderhoud van onze priesters, het onderhoud van de gebouwen zoals kerk en pastorie, het verzorgen van de erediensten, het verwarmen van de gebouwen, het verzekeren van de gebouwen en algemene zaken, enz.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Vakantietijd

De vakantietijd is in volle gang. Het is rustig in de stad,

want menigeen is vertrokken naar verre streken

of zoekt het dichter bij huis. Na gedane arbeid is het goed rusten!

Een tijd van vrij-zijn en van ontspanning doet goed.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Huwelijk

Voornemens een kerkelijk huwelijk te sluiten zijn: Sven Dullens en Debbie Schrijen. Beiden uit Munstergeleen , woonachtig te Ophoven . 17 september in de Basiliek van O.L.V.v.H.Hart te Sittard.

Afdrukken E-mail

Mens en dier

Ieder jaar in de grote vakantie hoor en lees je schrijnende verhalen over mensen die hun dieren iets hebben aangedaan of gewoon ergens hebben achtergelaten omdat ze op vakantie wilden en geen zin hadden om hun dieren mee te nemen of een goede oplossing voor ze te zoeken. In de dierenasielen worden dagelijks dieren gedumpt omdat hun baasjes niet meer voor hen willen of kunnen zorgen. Dieren zijn geen zakken chips die je uit de rek plukt in de supermarkt. Bezint eer ge met dieren begint!

Lees meer

Afdrukken E-mail

Zonnebloem Ophoven – Leyenbroek

Activiteiten:

Ook dit jaar komen vrijwilligers van de Zonnebloem weer bij u langs voor de verkoop van loten.

Prijs € 2,00 per stuk. Kans op de hoofdprijs van € 15.000,00.

Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking.

Worldfestival Parade Brunssum op 20 juli 2016

Middagvoorstelling op 20 juli in de BrikkeOave in Brunssum

Geniet van folkloristische dans en zang.

Prijs: € 8,00 inclusief koffie/thee, een versnapering en water

Vervoer: € 3,00 aan uw chauffeur te betalen

Vertrek: 13.15 uur, programma van 14.00 uur tot ca. 16.00 uur.

Aanmelding gesloten.

Lees meer

Afdrukken E-mail

In dankbare herinnering aan Anneke Penners

Anneke werd in Sittard geboren op 20 april 1919. Zij trad in 1946 toe tot het Leken Instituut van de Franciscanen, en vertrok in 1952 naar Nieuw Guinea om daar hulp te bieden in het nog zeer primitieve binnenland.

Om gezondheidsredenen keerde ze in 1977 terug naar Nederland. Ook hier was ze dienstbaar op het gebied van de Kerk en de Samenleving. Vele jaren zette ze zich in als vrijwilligster o.a. bij de Zonnebloem en het Missiecomité en meer dan 20 jaar was zij kosteres in onze Christus Koning Parochie.

Vanaf 2007 woonde ze in Heerlen in Huize De Berg bij “De Kleine Zusters van de H.Joseph”. Op 7 juli 2016 is Anneke, 97 jaar oud, onverwacht overleden. Op dinsdag 12 juli is ze na de Eucharistieviering in de kapel naar haar laatste rustplaats gebracht op het kloosterkerkhof gelegen bij Huize De Berg.

We gedenken Anneke Penners in dankbaarheid.

 

Afdrukken E-mail

Overleden

1 april Frans Brinkman Zorgcentrum Baenje 92 jaar
16 juni Wies Huiveneers-Haarden v/h Ophoven  

83 jaar

15 juli Wil Frantzen Wielderslaan 11           84 jaar

Heer neem haar op in Uw eeuwige liefde.

Afdrukken E-mail

Blind trouwen?

Op de Belgische televisie loopt al enkele weken het programma “Blind getrouwd”. Uit een grote groep alleenstaanden werden door experten drie koppels gevormd, mensen die volgens de wetenschap van die experten het beste bij elkaar passen. Ze ontmoeten elkaar voor het eerst op het gemeentehuis voor het burgerlijk huwelijk. Dan moeten ze vijf weken als man en vrouw samenleven en na vijf weken kunnen ze zeggen of ze verder blijven leven als man en vrouw of niet. Zo niet, dan betaalt de Belgische zender de echtscheiding.  Verschillende mensen vonden het apart dat ze alleen voor de wet trouwden en niet kerkelijk. Het was voor mij een gelegenheid om eens duidelijk te spreken over de punten die voor de Kerk wezenlijk zijn om een geldig huwelijk te kunnen sluiten.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Marjos Paraplu
Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png