logo_ck met tekst.png

Overleden

Gerda Funcken-Hamers Veldstraat 18a Maastricht 92 jaar
Ludo Korsten   Kribslaan 5 79 jaar

Heer, neem onze dierbare overledenen op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Allerheiligen allerzielen 2017

We gedenken onze overledenen, we noemen de namen van diegenen die gestorven zijn sinds Allerheiligen 2016. We branden voor ieder een kaars in de Eucharistieviering op woensdag 1 november om 19.00 uur in de kerk en op donderdag 2 november om 19.00 uur in de Andreaskapel. Wij nodigen U van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Familie en kennissen van de overledenen nodigen we van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en hun geliefden te herdenken.

Kallie Schirrmacher        78 jaar
Diny Wiggers-Ehlen             61 jaar
Mia Ruers-Schurgers           93 jaar
Lie de Boer-Kusters  84 jaar
Henny Ham-Pennings  91 jaar
Toos Vogels-Hoogmans  91 jaar
Nellie Ooms-Cobben          82 jaar
Riet Vliexs-van Meijel        87 jaar
Frans Beaumont  74 jaar
Dee Jans-Salden  91 jaar
Liesbeth Alberts-Veerkamp  96 jaar
Gerda Funcken-Hamers     92 jaar
Ludo Korsten  79 jaar

Afdrukken E-mail

Bedevaart naar Banneux; een terugblik

Pelgrimeren is van alle tijden. Men verlaat de dagelijkse gang van zaken om op weg te gaan naar een heiligdom. Op afstand van huis is het dan mogelijk om een hernieuwde blik te vestigen op God en op je eigen leven.
Op maandag 2 oktober j.l. vertrokken 38 pelgrims van de parochie Leijenbroek naar Banneux. In Banneux verscheen Maria acht maal Mariette Beco. Zij maakte zich daar bekend als ‘Maagd van de Armen’. Sindsdien is Banneux een kleine maar belangrijke bedevaartplaats.

Lees meer

Afdrukken E-mail

8 X 11 Jaar Buurt Engelekamp, Park en Ómgaeving

Dit wordt gevierd op ons, inmiddels traditionele, buurtfeest dat plaats vindt op zondag 8 oktober 2017 op de binnenplaats van de Bergerhof/Casino Irenelaan 8, te Sittard.
Een ieder is van harte uitgenodigd om dit heuglijke feit met ons mee te vieren van 14.00 tot 18.00 uur.
Met muzikale optredens van onder andere Fanfare St. Jan, een tombola, kinderamusement, hapjes en drankjes belooft het een geweldig leuke middag te worden waar jong en oud uit onze buurt elkaar treft.
Dat gaat U toch zeker niet missen ??

Namens Buurtcomité Engelekamp,Park en Ómgaeving.
C. Smeets

Afdrukken E-mail

Miva

De opbrengst van de kerkdeurcollecte op zondag 3 september bedraagt: € 103,40 Hartelijk dank voor Uw steun.

Afdrukken E-mail

Bedevaart naar Banneux 2 oktober 2017

Het is nog mogelijk om U op te geven voor de bedevaart. Aanmelden kan bij:
dhr. Lousberg tel.046 44 217 19
pastorie Leyenbroekerweg 107 op
donderdagochtend van 9.30 – 12.00 uur.
Vertrek 8.30 uur vanaf de kerk van Leyenbroek
Kosten € 20,00 per persoon.

Afdrukken E-mail

Het ei in het Evangelie

De afgelopen tijd krijgen we elke dag wel iets te horen over de eierencrisis. Er is Nederland en België heel wat te doen over besmette eieren. Fipronil, een antiluizenmiddel dat verboden is in de voedselketen, is terecht gekomen in onze eieren. Tientallen bedrijven worden geblokkeerd door de Fipronil-crisis. Eieren worden uit de handel genomen, duizenden kippen worden afgemaakt, mensen maken zich zorgen. Het is dus een en al ei wat de klok slaat...
Heeft Jezus ook iets met eieren ? In het elfde hoofdstuk van het Lucasevangelie gebruikt Hij het beeld van een ei om ons iets over het bidden te vertellen.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Kroetwusj

Een vroeger gebruik om bij gelegenheid van het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming te herdenken dat de graanoogst van de velden was gehaald, is als een traditie ingevoerd om de kroetwusj te zegenen. U mag zelf een boeketje meenemen. Als geheugensteuntje volgt hier de samenstelling van de kroetwusj waarbij slechts 7 kruiden vereist zijn:

2 broodgranen (tarwe, rogge of ander graansoort)

2 geneeskundige kruiden (kamille, duizendblad of boerenwormkruid)

2 onheilswerende kruiden (alsem, leverkruid of wilde marjolein)

1 boomvrucht, takje van walnoot, appelboom of pruimenboom.

Het geheel kan verder nog worden opgesierd met veldbloemen als margrieten of klaprozen.

Afdrukken E-mail

Miva

Landelijk vindt op 26/27 augustus de Miva collecte plaats. In verband met de Rosa-processie hebben we de collecte een week uitgesteld, we staan 3 september aan de kerkdeur om u een gift te vragen voor de veldwerkers in Burkina Faso. Dit is een van de armste landen van de wereld. Het land heeft te kampen met droogte en slechte voorzieningen op het gebied van gezondheid. De infrastructuur is slecht, het grootste gedeelte van de wegen is onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. Veldwerkers gaan de dorpen in om de meest kwetsbaren te bereiken en hen te helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang.MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte meerdere veldwerkers van een brommer te voorzien en daarmee meer mensen in Burkina Faso een nieuwe toekomst te kunnen geven.
Helpt U mee?

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png