logo_ck met tekst.png

Gezinsbijdrage 2016

Indien u de gezinsbijdrage voor kerkbalans over 2016 nog niet heeft overgemaakt, dan herinneren wij u hier graag aan.

Betalingen s.v.p.

Parochianen Leyenbroek bankrekening   NL 50 INGB 00 01 05 42 86 Par.Christus Koning

Parochianen Ophoven     bankrekening     NL 70 INGB 00 01 04 03 46 Par.H.Antonius v.Padua

Afdrukken E-mail

Kerstmarkt Wandeling Broekstraat

In en rond de historische Broekstraat, bekend van het om de vijf jaar gehouden Häöfkestreffen, vindt dit jaar ook een sfeervolle kerstmarkt en kerstwandeling plaats.

Deze markt en wandeling wordt gehouden op vrijdagavond 16 december van 18 tot 22 uur en wordt georganiseerd door buurtvereniging de Brouksjtraot, fanfare St.Jan en scouting St.Jozef.
De verschillende häöfkes van de historische en monumentale boerderijen zullen hun poorten openen en feeëriek aangekleed en verlicht worden, ook kan men met de kerstman op de foto in zijn woonkamer.
Op de markt zullen ongeveer 25 kramen hun kerstgerelateerde producten aanbieden. Beneden in de straat zullen enkele foodtrucks staan die voor spijs en drank zorgen.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Er is een roos ontsprongen

Kerstmis is een feest van verbinding. Een mooi moment voor dirigent Arno Kerkhof om twee van zijn koren samen te brengen in één kerstconcert.
Kamerkoor Quartna uit Maastricht, opgericht in 1989, streeft naar een breed repertoire dat alle muziekperioden bestrijkt.
Vocaal Ensemble Arabesque uit Geleen, opgericht in 1997, richt zich vooral op oude polyfone muziek.

Op het programma staan drie dubbelkorige werken die gezamenlijk worden uitgevoerd: het kerstmotet Hodie Christus natus est van Giovanni Gabrieli (gepubliceerd in 1597), A Hymn to the Virgin, een jeugdwerk uit 1930 van de toen 16-jarige Benjamin Britten, en een fraaie bewerking uit 1990 door Jan Sandström van Praetorius’ bekende Es ist ein Ros entsprungen uit 1609.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Overleden

Kallie Schirrmacher Past.Mulderstraat 11 78 jaar
Diny Wiggers-Ehlen Geleenstraat 14 61 jaar

Heer, neem onze dierbare overledene op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Kerst - Nieuwjaarswens

De wereld is in chaos, maar er is hoop.
De mensheid is níet volledig aan zichzelf overgelaten.
Ruim 2000 jaar geleden brak de hemel open.
Herders zagen een groot licht.
Engelen wezen hen de weg.
De Messias was geboren, Gods Zoon mens geworden.
Sindsdien gaat zijn Geest over deze wereld.
Maar ook de Boze trekt zijn spoor.

Lees meer

Afdrukken E-mail

St.-Maarten op de Tomel en St.-Nicolaasfeest Leijenbroek

Vrijdag 11 november a.s. vieren wij het Sint Maartensfeest.
Om 18.30 uur hopen wij jullie te mogen ontvangen op het veldje aan de Hoeferlaan tegenover de kerk. Vanuit hier gaan we met Sint Maarten en de Zwerver, begeleid door Fanfare St.-Jan, naar de brandstapel. De stoet trekt via Hoeferlaan, Kapellerweg, Molenaarlaan naar de Tomel. Hier zal vóór het ontsteken van het vreugdevuur een kort verhaal over Sint Maarten worden verteld. Voor de mooiste of origineelste lampionnen heeft Sint Maarten enige leuke prijsjes, die bij de brandstapel zullen worden uitgereikt. Na afloop zal Sint Maarten een versnapering aan alle kinderen geven.
Wanneer jullie naar huis wandelen, ga dan vooral zingend langs de deuren. Gooi a.u.b. geen (snoep)papier op straat.
Vriendelijk willen we jullie verzoeken om GEEN fakkels mee te nemen.
Doe mee!

Lees meer

Afdrukken E-mail

Andreaskapel

Nadat de Andreaskapel verleden jaar na grondig gerenoveerd te zijn, op zondag 19 juli 2015 door de Hulpbisschop Mgr. E. De Jong op plechtige wijze opnieuw werd ingezegend, de gedenktegel werd onthuld door Wethouders Dhr. P. Meekels en Dhr. N. Lebens, het Allerheiligst Sacrament vervolgens na de Hoogmis in plechtige processie er heen werd overgebracht , hebben we in vele Eucharistievieringen –reguliere en bij uitvaarten- dankbaar de kapel weer in gebruik.
Echter, wat toen nog niet rond was, was de hernieuwde “ Verklaring van Gebruikersrecht”, op basis van de reeds in de 50er jaren van de vorige eeuw aangegane verplichtingen en rechten tussen de eigenaar en de parochie.andreasakte246In een sobere, maar toch feestelijke bijeenkomst tussen Kerkbestuur –met hun adviseurs ter realisatie van het genoemde project, de heren J. Pfennings en H. Wielders- en de Gemeente –deze laatste vertegenwoordigd door Wethouder Dhr. P. Meekels, werd met de ondertekening van de stukken het Gebruiksrecht van de kapel officieel opnieuw bekrachtigd.
Wij zijn als Kerkbestuur dankbaar aan allen die hun bijdrage leverden aan de realisatie van het behoud van de kapel ten bate van onze parochie!

Afdrukken E-mail

Allerheiligen allerzielen 2016

We gedenken onze overledenen, we noemen de namen van diegenen die gestorven zijn sinds Allerheiligen 2015. We branden voor ieder een kaars in de Eucharistieviering op dinsdag 1 november om 19.00 uur in de kerk en op woensdag 2 november om 19.00 uur in de Andreaskapel.

Familie en kennissen van de overledenen nodigen we van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en hun geliefden te herdenken.

Lei Cremers 82 jaar
Maria Oberndorff 80 jaar
Math Frenke 87 jaar
Hella Frenken-Wetzels 84 jaar
Pierre Rutten 71 jaar
Jo Penners
83 jaar
Frans Brinkman 92 jaar
Wies Huiveneers-Haarden 83 jaar
Annie Dols 84 jaar
Wil Frantzen
84 jaar
Joke van der Reep-Vermeulen 93 jaar
Tiny Willems-Erkens
88 jaar

Afdrukken E-mail

Koster wisseling

Zij was voor ons allen zo’n vertrouwd beeld geworden in onze parochiekerk…, gedurende de 22 jaar dat Mevr. Rosie Penners-Maas het kosterswerk verzorgde. Omwille van haar niet-aflatende en vooral ook onbaatzuchtige inzet mocht zij dan ook in juni 2014 de mooie Kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen. Een onderscheiding die geheel terecht en op haar plaats was! Echter, een jaar later werd haar echtgenoot dermate ziek en zorgbehoevend dat zij haar aandacht ten volle aan hem moest schenken. Op de achtergrond bleef zij meeleven en voor velen toch nog een aanspreekpunt. Nu haar man is overleden kwam het moment voor haarzelf om e.e.a. opnieuw te structureren. Gezien haar gevorderde leeftijd heeft zij in goed overleg met Pastoor en Kerkbestuur te kennen gegeven haar functie te willen overdragen. Wij begrijpen en respecteren haar besluit, in dankbaarheid voor al haar goede zorgen in die lange jaren. Haar taken werden al waargenomen tijdens afwezigheid en het Kerkbestuur heeft nu per 19 oktober de vervanger, Dhr. Henk Brinkman officieel kunnen aanstellen als koster voor onze parochie. In dankbaarheid naar Mevr. Penners verwelkomen wij Dhr. Brinkman en wensen dat hij eveneens vele jaren met voldoening zich van deze mooie taak kan kwijten.

Koster: Dhr. H. Brinkman, Heerlenerweg 19, 046. 45.190.01 - 06. 537.46.542

 

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png