logo_ck met tekst.png

Geef voor je kerk

Zoals ieder jaar richten wij als Kerk in Leyenbroek-Ophoven ons ook dit jaar weer tot de gelovigen om stil te staan bij het feit dat we SAMEN KERK zijn en dat we samen onze “kerk” in stand moeten houden. We zijn met z’n allen een gemeenschap. Maar niet iedere betrokkene in onze wijken voelt zich lid van onze kerkgemeenschap. Toch kunnen deze betrokkenen wel een band hebben met de kerk, al is het maar ter instandhouding van de Kerk en Andreaskapel, die toch niet meer weg zijn te denken.

Het is bekend, dat de inkomsten van parochies, ook de onze, jaarlijks terug lopen, terwijl de kosten ook voor ons stijgen. Het is de laatste jaren niet eenvoudig om de inkomsten en uitgaven op een gezond niveau te houden. Toch is het ons in 2017 weer gelukt. Dat is mede te danken aan de deelname van U aan “Kerkbalans” ofwel de Gezinsbijdrage.

 Deelname aan Kerkbalans is niet alleen bestemd voor het onderhoud van de gebouwen, maar ook voor het levensonderhoud van onze priesters, de versiering van de kerk en kapel bij vieringen, de energie en het in stand houden van ons zangkoor. En zo zijn er nog meer zaken op te noemen die ons veel geld kosten. Alle kosten van onze parochie zullen wij zelf moeten opbrengen. U wist dit al, maar wij vinden het toch nuttig om hier ieder jaar even aan te herinneren.

Gezien het ontbreken van voldoende vrijwilligers komen wij niet bij u aan de deur om geld op te halen, zoals in de folder staat, maar vragen wij u ook dit jaar weer deel te nemen aan Kerkbalans door eenmalige of periodieke overboekingen naar een van onderstaande bankrekeningen.

Graag herinneren wij u er ook aan, dat bij deelname van minimaal de laatste vier jaar van de door het Bisdom gevraagde € 100 per jaar, de kosten van de H.Mis bij uitvaarten en huwelijken (voor 2018 € 330) door ons terug betaald worden. Bij kleinere deelname dan
€ 100 wordt de terugbetaling procentueel geregeld. Zo willen wij onze dankbaarheid tonen voor uw deelname aan Kerkbalans.

Lees bijgaande folder en realiseer U dat “dankzij uw bijdrage de kerk kan voortbestaan”.

U kunt uw betalingen aan Kerkbalans als volgt overmaken :

Voor parochianen Leyenbroek NL 50 INGB 00 01 05 42 86 t.n.v. Par.Christus Koning
en    
Voor parochianen Ophoven NL 70 INGB 00 01 04 03 46 t.n.v. Par.H.Antonius van Padua


Wij zeggen weer BEDANKT.

Het Kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png