logo_ck met tekst.png

Wereld Missie Maand

Op zondag 21 oktober 2018 wordt wereldwijd een collecte gehouden voor MISSIO. De opbrengst is bestemd voor de opleiding van priesters en vrijwilligers, hulp aan kinderen in nood, en parochieopbouw. Dit jaar wordt bijzonder aandacht gevraagd voor Ethiopië.
Aan de kerkdeur vragen we Uw steun voor MISSIO.

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png