logo_ck met tekst.png

Communievoorbereiding

In onze parochie vond tot en met het afgelopen schooljaar de voorbereiding op de Eerste H. Communie plaats binnen de reguliere schooltijd op Basisschool Leyenbroek.

Helaas lijkt hieraan een einde te komen. De directie van de school heeft pastoor aangegeven dat de school géén medewerking meer wenst te verlenen aan het geven van de voorbereidende lessen bínnen de reguliere schooltijd. Daarmee wordt een zeer lange traditie van goede samenwerking tussen school en parochie abrupt beëindigd waarmee naar onze mening ook u, uw kind en de parochie ernstig tekort worden gedaan. Wel heeft de school aangegeven dat de pastoor/catechist eventueel buiten de schooltijden van een lokaal gebruik kan maken.

Pastoor en kerkbestuur hebben, alle omstandigheden meewegende, geconstateerd dat wij nu gedwongen zijn een nieuwe oplossing te zoeken. Vandaar dat wij besloten hebben de katechese van Communie en Vormsel vooralsnog geheel uít de school te halen en de voorbereidende lessen te laten plaatsvinden in een lokaal van ons kerkgebouw.

De Communie lessen zullen gegeven worden op woensdagmiddag, aansluitend aan school van 12.45 uur tot 13.30 uur. Wij realiseren ons terdege dat dit een grote aanslag op uw tijdschema kan zijn, ook voor ons vergt e.e.a. het nodige aanpassingsvermogen.
Overigens vindt er binnenkort nog een gesprek plaats over de gang van zaken in deze kwestie tussen een delegatie van het kerkbestuur en de school.

Wij hebben geen overzicht welke kinderen in aanmerking zouden kunnen komen, daarom:

Ouders die een kind hebben in de leeftijd van groep 4, en wensen dat hun kind in het komend voorjaar de Eerste H. Communie zal doen worden dringend verzocht zich vóór 18 november persoonlijk te melden bij de pastoor:

telefonisch: Pastoor H. Broers, tel. 046.45.120.52
of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dan kan vervolgens een ouderavond gepland worden waarna de voorbereidende lessen aanvangen.
R.K. Kerkbestuur en Pastoor

p.s.: de Presentatiemis zal zijn op Palmzondag 14 april 2019 om 11.30 uur,
de Communiemis op zondag 26 mei 2019 om 11.30 uur.

Afdrukken E-mail

logo_ck_small.png